Kumlama Tekniği İle Resim

PROGRAMIN AMAÇLARI

Kumlama Tekniği İle Resim Kursunu bitiren bireyin,

1. Resim ile ilgili temel kavramları ve tanıması / bilgileri kullanarak eser üzerinde açıklaması,

2. Kumlama tekniğini tanıması,

3. Kumlama tekniğinde iyi sonuçlar almak için dikkat edilecek hususları açıklaması,

4. Aşamalarına göre kumlama tekniğini kullanması amaçlanmaktadır.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

1. Okur-yazar olmak.

2. 13 yaşını tamamlamış olmak.

3. Kursunun amaçlarını yerine getirebilecek bedensel ve zihinsel özelliklere sahip olmak.

EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yeniden düzenlenen “Öğretmenliğe kaynaklık eden program/bölüm/dal mezunlarının atanabileceği alanlar” a göre atanan;

a. Görsel Sanatlar Öğretmenleri,

b. El Sanatları Teknoloji ve Tasarım Öğretmenleri,

c. El Sanatları Öğretmenleri,

d. Teknoloji ve Tasarım Öğretmenleri,

e. Grafik Öğretmenleri,

f. Programın uygulanmasında Görsel Sanatlar Alanında eğitim almış Lisans mezunu olup öğretmenlik formasyonu belgesine sahip olanlar,görevlendirilir.

BELGELENDİRME

Kursu başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi düzenlenir.

Branş Modül Bilgisi İçin Tıklayınız.