Sanatsal Mozaik

PROGRAMIN AMAÇLARI

Sanatsal Mozaik kurs programını bitiren bireyin,

1. Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek kaza, yaralanma ve yangına karşı gerekli güvenlik tedbirlerini alma,

2. Geometrik formlarla tasarı ilkelerine uygun yüzey düzenlemeleri yapması,

3. Nokta ve çizgi elemanları ile yüzey düzenlemeleri yapması,

4. Açık-koyu ile hacimlendirdiği nesnelerle yüzey düzenlemesi yapması,

5. Renkli yüzey düzenlemeleri yapması,

6. Dokulu obje etütlerinden yola çıkıp yüzey üzerine özgün doku yorumları yapması,

7. Mozaik kompozisyonları yapması,

8. Donatı yüzeylerine uygun mozaik tasarım uygulamaları yapması,

9. Çağdaş mimari alan yüzeylerine mozaik uygulamaları yapması,

10. Dekoratif ürünlere uygun mozaik tasarım uygulamaları yapması amaçlanmaktadır.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

1. Okuryazar olmak,

2. 13 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ

Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre görevlendirilirler;

1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre Sanat ve Tasarım, Seramik ve Cam Teknolojisi;

a. Alan öğretmeni olarak atananlar;

b. Emekli alan öğretmenleri,

c. Alan öğretmeni olarak atanabilecek nitelikte olanlar,

2. Sanat ve Tasarım, Seramik ve Cam Teknolojisi alanında/alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,

3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge ile Sanat ve Tasarım alanı ile Seramik ve Cam Teknolojisi alanında/alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları/fakülte mezunları,

4. Sanat ve Tasarım, Seramik ve Cam Teknolojisi ile ilgili ön lisans programlarından mezun olup bu alanda en az 1 yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu belgelendirenler,

5. Mesleki eğitim veren ortaöğretim kurumlarının Sanat ve Tasarım, Seramik ve Cam Teknolojisi alanı mezunu veya bu alanda asgari dördüncü seviyede eğitim almış olup alanında en az 3 yıllık meslek deneyimi olduğunu belgelendirenler.

BELGELENDİRME

Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi, not döküm çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir.

Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.

Branş Modül Bilgisi İçin Tıklayınız.