Sulu Boya Resim

PROGRAMIN AMAÇLARI

Sulu Boya Resim Kursunu bitiren bireylerin,

1. Resim ile ilgili temel kavramları tanımları ve bilgileri kullanarak eser üzerinde açıklamaları,

2. Sulu Boya tekniğini tanımaları ve uygulamaları,

3. Sulu Boya tekniğinde iyi sonuçlar almak için dikkat edilecek hususları açıklayabilmeleri,

4. Aşamalarına göre sulu boya tekniğini kullanmaları amaçlanmaktadır.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

1. Okur-yazar olmak.

2. 7 yaşını tamamlamış olmak.

EĞİTİMCİLERİN NİTELİKLERİ

Kurs programının uygulanmasında öncelik sırasına göre;

1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre, Görsel Sanatlar (Resim Öğretmenliği, Resim-İş Öğretmenliği, Resim) öğretmeni olarak atananlar; öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olanlar,

2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile Görsel Sanatlar (Resim Öğretmenliği, Resim-İş Öğretmenliği, Resim) Alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları,

3. Görsel Sanatlar (Resim Öğretmenliği, Resim-İş Öğretmenliği, Resim) Alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,

4. En az lise mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış Görsel Sanatlar/Resim Eğitimi sertifikasına sahip olanlar,

5. En az lise mezunu olup, en az 2 yıl (eğitim öğretim yılı) resim eğitimi aldığına veya resim eğitimi verdiğine ilişkin belgeye sahip olanlar, eğitimci olarak görevlendirilir.

BELGELENDİRME

Kursu başarı ile tamamlayanlara kurs bitirme belgesi düzenlenir.

Branş Modül Bilgisi İçin Tıklayınız.