Genç KOMEK Akademi

Eğitimin yaşam boyu devam ettiği algısını güçlendirmek için her dönem devam ettirmek istediğimiz daha önce eğitim almış Genç KOMEK öğrencilerimizi, sürekli ve yenilikçi öğrenme, iyileştirme prensiplerini esas alarak üretkenlik becerilerinin geliştirilmesini desteklemek istiyoruz. Eğitime açılan branşlarda, güncel eğitim programları ve müfredatları kullanarak 7-14 yaş arası öğrencilerimize öncelikle istedikleri branşlarda eğitim vermek, hayallerine erişmelerine yardımcı olmak, seçtikleri branşlarda etkinliklere ve projelere dâhil olacakları alt yapıyı hazırlamak amacıyla uzun soluklu bir eğitim ve öğretim süreci planlanmaktadır.

Genç KOMEK Akademi'de Açılan Branşlar:

  • Arduino
  • Kodlama
  • Dil Gelişimi
  • İngilizce
  • Melodi/Müzik
  • Çizim Tasarım
  • Bilişsel Beceri
  • Akıl Zeka Atölyeleri...

Açılan branşların yanı sıra Genç KOMEK Akademi alanımız yarışma, turnuva ve klüp faaliyetleriyle daha da renklenmektedir.