Konya’da Yaşayan Suriyeli ve Diğer Dezavantajlı Grupların Eğitim Programlarıyla Güçlendirilmesi

Program Adı: BM/UNHCR

Başvuru Sahibi: Konya Büyükşehir Belediyesi

İlgili Birim: Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/ Eğitim Şube Müdürlüğü

Süre:  12 ay 

Hibe Tutarı: 15.000 Dolar

Uygulanacağı Tarihler: 2022

Proje İçeriği

Projeyle yerli ve mülteci kadınlara yönelik iş olanaklarını genişletmeyi, pandemiyle daha yıkıcı hale gelen ekonomik, sosyal ve psikolojik olumsuz etkilerin azaltması amaçlanmaktadır.Dezavantajlı kadınlara hizmet verecek olan atölyelerde teknik ve mesleki eğitime ilgiyi artırmak, mesleki eğitim içeriklerinin geliştirilerek bireylere daha fazla katkı sağlanması ve iş gücünün artırılması amaçlanmaktadır. Donanımlı atölyelerle modern/geleneksel yapıda üretim modelleri geliştirmek hedeflenmektedir. Üretilen ürünler, KOMEK Sanat Kooperatifi aracılığıyla satışa çıkarılacaktır. Katılımcı gruplar; çeşitli seminer ve sosyal etkinliklerden faydalanacaklardır.