Türk İslam Sanatları Akademisi (TİSA)

AMAÇ: Kadîm medeniyetimizin yeniden inşası noktasında bir tuğla olabilmek gayesiyle; toplumu fermente edecek maya niteliğinde insan yetiştirilmesine katkı sağlamak arzulanmaktadır. Eğitimlerle, katılımcılarda irfanî bir bakış açısı, zâhir ve batın ilişkisini kurgulayacak sanatsal bir yapı kazandırmak istenilmektedir.

Üniversite öğrencilerine ve günümüz gençlerine medrese usulü ve tarihi mekânlarda işin ruhuna uygun olarak dersler verilerek, sanat ile edebiyatı harmanlayıp atalarımızdan bize miras kalan değerleri geleceğe aktarmak hedeflenmiştir.

Geleneksel Türk İslam Sanatları alanında bir akademi olarak kurulan TİSA; bünyesindeki öğrencilerin sanat ve kültür faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, İslam kültürünü yüzyıllardır ayakta tutan unsurlarının en önemlilerinden biri olan sanat anlayışını sürdürmek ve bu alanda bilinçli bireyler yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Bir İslam medeniyetine beşik olmuş bu topraklarda, bu kültürü yedi yüz yıl ayakta tutan unsurların en önemlilerinden biri olan sanat anlayışını sürdürmek ve bu sanatlarımızı gelecek nesillere taşıyabilecek bireyler yetiştirmek amacı gütmektedir.

Sanat ve kültürel faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, bu konuda çalışmalar yapan kişi, kurum ve kuruluşlara destek vererek, sergiler, seminerler, yayınlar ve konferanslar düzenlemektir.

KOMEK bugüne kadar on birlerce mezun vermiş, bir sonraki hedefine  ‘’Halk Üniversitesi’’ sloganına uygun olarak akademiye dönüşmüştür. TİSA, KOMEK’in akademik yönüdür. 09.02.2019 tarihi itibariyle TİSA Akademi başlamıştır.

Dünya markası olan KOMEK, TİSA projesi ile daha seçici davranarak kendini bir adım daha ileriye taşımıştır.

TİSA öğrencilere; Tezhip, Kalemişi, Resim, Musiki, Hüsn-i Hat alanında tam donanımlı öğretmenlerle eğitimini devam ettirmek, bu alanların yanı sıra, Osmanlıca, Farsça, Divan Edebiyatı ve Sanat Felsefesi gibi alanlarda da yetkinleşmelerine olanak sağlamaktadır. Eğitim olmadan sanatın anlaşılamayacağı düsturuyla yola çıkan TİSA’ da tüm branşlardaki eğitimler çekirdekten başlayıp detayları ile öğrencilere kazandırılmaya çalışılmaktadır. Branş hocalarının ilgi, alaka ve birikimleri bu sürece büyük ölçüde yardımcı olmaktadır.

TİSA; Öğrencilere hocalarla sadece atölye çalışması değil bunun dışında üniversite de, tarihi ve  mimari yapılarda yerinde uygulama çalışmalarını inceleme fırsatı  vermek,  dersleri sadece  teknik yönleriyle  değil sanat yönleriyle de işlemek ve öğrencilere farklı açılardan sanatsal bakabilmeyi  sağlamayı hedeflemiştir. TİSA eğitimlerine başladığı günden bugüne kadar bunu başarmıştır.

BAŞVURU: Türk İslam Sanatları Akademisi “TİSA” başvuruları, on-line olarak www.komek.org.tr adresinden alınmış ve başvuran adayların seviye belirleme sınavı sonucu ile kayıtları yapılmıştır. 

EĞİTİM: TİSA eğitimleri, haftanın belirli günleri Ali Gav(Mahmudiye) KOMEK merkez olmakla beraber, Beyhekim (Kazeruni Tekkesi) KOMEK Kurs merkezinde ve online dersler yapılmakta olup, beş ana branş, dört alt branştan oluşan eğitimler karma yapılmaktadır. Ana branşlardan herhangi birini tercih eden öğrenci alt branşların tamamını almakla sorumludur.

 ANA BRANŞLAR

Musiki, Hüsn-i Hat, Tezhip, Resim,  Kalem İşi

 ALT BRANŞLAR

Sanat Felsefesi, Osmanlıca, Farsça ve Divan Edebiyatı

 Ana branşlardaki tüm öğrencilerin katılımı sağlanmaktadır.