Genç Yazarlar Akademisi

Lise öğrencilerine yönelik öykü ve senaryo yazarlığını hedefleyen lise akademi,   Alâeddin  İhtisas  Merkezinde;  senaryo yazarlığı,  kitap  tahlili,  film okuma, yazar buluşmaları, okur mektupları, halka açık kitap okuma etkinliği, öykü yazma eğitimleri, kitap söyleşileri, kütüphane gezileri, kitap okuma yarışması, okuma portalı, oku/yor köşesi gibi etkinlik ve seminer planlamasıyla faaliyete geçirilmiştir. 

Kapsamı

2019 yılında 9. ve 10. sınıf öğrencilerine yönelik başlatılan Genç Yazarlar Akademisi; anlama, kavrama, sorgulama, muhakeme ve mukayase etmeyi temel alan okuma ve yazma deneyimleri sunmaktadır. Akademi eğitimleri bilgi, değer, varlık, zaman ve mekâna yönelik seminer ve atölye çalışmalarını sanat ve edebiyat disiplinleri çerçevesinde sürdürmektedir.

Amacı

Akademinin öncelikli amacı; gençlerin kendini, doğayı ve yaşamı anlamlı okumalarına katkı sağlayacak deneyimler katmaktır. Düşünme eğitimini yazmayı da dahil eden somut çıktılara dönüştürmektir. Yazma arzusu duyan gençlere, gereksinim duydukları cesaretin, bilgi ve tecrübenin kazandırılması amaçlanmaktadır. Gençlerin gerek öğrencilik dönemlerinde, gerekse hayatın diğer dönemlerinde karşılaşacakları yazma eylemine dair zorlukları bilgi-beceri, yöntem ve tekniklerle aşmalarına yardımcı olmak istenmektedir. Yazının medeniyetlerin geleceği ve inşasındaki yeri ve önemi gençlikle işlenecektir.

Yöntemi

Akademi çalışmaları karşılıklı ve etkileşimli bir şekilde yürütülmektedir.  Temel alınan konularda katılımcılar; tartışma, soru cevap yoluyla zihin etkinlikleri yapılmaktadır. Katılımcıların hangi yazı türüne eğilimli oldukları ortaya çıkarılarak ilgi duyulan türde ilerlemek için gerekli donanımın sağlanmasına katkıda bulunulmaktadır. Aylık planlanan kitap okumaları ‘Kitabını Okuyorum Yazarıyla Buluşuyorum’ söyleşi etkinliklerinde yazar deneyimlerine açılmaktadır. Yazı deneyimleri editöryal bir değerlendirmeden geçirilerek güçlendirilmektedir. Dönem sonunda her katılımcıdan bir yazıyla seçki oluşturulması planlanmaktadır.

genç yazarlar akademisi

genç yazarlar akademisi