Pastel Boya Resim

PROGRAMIN AMAÇLARI

Pastel Boya Resim kursunu tamamlayan bireyin,

1. Sanatın tanımı, tarihçesi ve sanat eserlerinin ögeleri ile ilgili temel kavramları izah etmesi,

2. Boya, renk, derinlik, kompozisyon, yorum gibi resimle ilgili konuları açıklaması,

3. Resim ilgili teorik bilgileri kullanarak eser üzerinde izah etmesi,

4. Pastel boya tekniği özelliklerini ve kullanılan araç gereçleri açıklaması,

5. Pastel boya tekniğinden iyi sonuçlar almak için dikkat edilecek hususları açıklaması,

6. Pastel boya için çizim çalışması ve uygulama için ön hazırlık yapması,

7. Aşamalarına göre pastel boya tekniğini kullanması,

8. Kompozisyonun pastel boya ile renklendirmesi amaçlanmaktadır.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

1. İlkokul mezunu olmak,

2. 7 yaşını tamamlamış olmak.

EĞİTİMCİLERİN NİTELİKLERİ

Kurs programının uygulanmasında öncelik sırasına göre;

1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre, Görsel Sanatlar (Resim Öğretmenliği, Resim-İş Öğretmenliği, Resim) öğretmeni olarak atananlar; öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olanlar,

2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile Görsel Sanatlar (Resim Öğretmenliği, Resim-İş Öğretmenliği, Resim) Alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları,

3. Görsel Sanatlar (Resim Öğretmenliği, Resim-İş Öğretmenliği, Resim) Alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,

4. En az lise mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış Görsel Sanatlar/Resim Eğitimi sertifikasına sahip olanlar,

5. En az lise mezunu olup, en az 2 yıl (eğitim öğretim yılı) resim eğitimi aldığına veya resim eğitimi verdiğine ilişkin belgeye sahip olanlar, eğitimci olarak görevlendirilir.

BELGELENDİRME

Kursu başarı ile tamamlayanlara kurs bitirme belgesi düzenlenir.

Branş Modül Bilgisi İçin Tıklayınız.