Kaligrafi (Güzel Yazı) Kurs Programı 1

PROGRAMIN AMAÇLARI

Kaligrafi (Güzel Yazı) I Kursu’nu bitiren bireyin,

1. Kaligrafi sanatı tarihi, çeşitleri ve ekolleri hakkında bilgi sahibi olması,

2. Kaligrafi sanatında kullanılan araç ve gereçleri açıklaması,

3. Kaligrafi kavramı ve tarihi hakkında bilgi sahibi olması,

4. Temel El Yazısı (Foundational hand) ve İtalik kaligrafi tekniğini tanıması ve uygulaması,

5. Temel El Yazısı ve İtalik yazılarda uygun çizgi çizebilmesi,

6. Temel El Yazısı ve İtalik yazılarda harflerin büyüklüğü ve çizgi kalınlığını ayarlayabilmesi,

7. Temel El Yazısı ve İtalik yazılarda harf, kelime ve satır aralarındaki boşluklara göre çalışması,

8. Temel El Yazısı ve İtalik yazılarda bitişik harflere yönelik el alıştırmaları yapması,

9. Temel El Yazısı ve İtalik yazı ile ilgili temel kavramları açıklaması ve bilgileri kullanarak eser üzerinde tanımlaması,

10. Aşamalarına göre kaligrafi tekniğini kullanarak Temel El Yazısı ve İtalik yazı çeşitlerini yazabilmesi ve eser üretmesi,

11. Temel El Yazısı ve İtalik kaligrafi tekniğinde iyi sonuçlar almak için dikkat edilecek hususları uygulaması, amaçlanmaktadır.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

1. 12 yaşını tamamlamış olmak.

2. Okuryazar olmak.

EĞİTİMCİLERİN NİTELİKLERİ

Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre görevlendirilirler;

1. Talim ve Terbiye Kurulunca yayınlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları”na göre atanan, Türkçe, Grafik, Görsel Sanatlar Alan öğretmenleri ve öğretmen bulunmaması halinde bu alanlara öğretmen olarak atanabilecek olanlardan yükseköğrenimleri sırasında kaligrafi dersi almış olanlar ya da kaligrafi alanında en az 2 yıl eğitim aldığını ya da verdiğinibelgelendirenler,

2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile Türkçe, Grafik, Görsel Sanatlar Alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları/ fakülte mezunlarından, yükseköğrenimleri sırasında kaligrafi dersi almış olanlar ya da kaligrafi alanında en az 2 yıl eğitim aldığını ya da verdiğini belgelendirenler,

3. Türkçe, Grafik, Görsel Sanatlar alanına kaynak teşkil yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlilerinden, yükseköğrenimleri sırasında kaligrafi dersi almış olanlar ya da kaligrafi alanında en az 2 yıl eğitim aldığını ya da verdiğini belgelendirenler,

4. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile atanan tüm alan öğretmenlerinden yükseköğrenimleri sırasında kaligrafi dersi almış olanlar ya da kaligrafi alanında en az 2 yıl eğitim aldığını ya da verdiğini belgelendirenler,

5. En az lise mezunu olup, kaligrafi alanında en az 2 yıl eğitim aldığını ya da verdiğini belgelendirenler.

BELGELENDİRME

Kursu başarı ile tamamlayanlara kurs bitirme belgesi düzenlenir.

Branş Modül Bilgisi İçin Tıklayınız.