Resim Sanat Eğitimi

PROGRAMIN AMAÇLARI

Resim Sanat Eğitimi kurs programı bitiren bireyin;

1. Resim sanatının kısa tarihçesi ve sanatın oluşumu ile ilgili kavramları açıklaması,

2. Resim sanat alanındaki temel bilgi ve becerileri kazanması,

3. Resim sanat alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olması,

4. Desen, perspektif, renklendirme alanlarında yeterlilik seviyesine ulaşması,

5. Desende nokta ve çizgi, açık-koyu ve ışık-gölge, geometrik formlara dikkat ederek çalışması,

6. Cansız model ve torsla çalışırken gerekli kavramları açıklaması ve hacimlendirmede dikkat edilecek hususları sıralaması,

7. Geometrik form ve renklendirme çalışmaları yapabilmesi,

8. Portre çalışması yapabilmesi, amaçlanmaktadır.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

1. Okuryazar olmak,

2. 7 yaşını tamamlamış olmak.

EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ

Kurs programının uygulanmasında öncelik sırasına göre;

1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre, Görsel Sanatlar (Resim Öğretmenliği, Resim-İş Öğretmenliği, Resim) öğretmeni olarak atananlar; öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olanlar,

2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile Görsel Sanatlar (Resim Öğretmenliği, Resim-İş Öğretmenliği, Resim) Alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları,

3. Görsel Sanatlar (Resim Öğretmenliği, Resim-İş Öğretmenliği, Resim) Alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,

4. En az lise mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış Görsel Sanatlar/Resim Eğitimi sertifikasına sahip olanlar,

5. En az lise mezunu olup, en az 2 yıl (eğitim öğretim yılı) resim eğitimi aldığına veya resim eğitimi verdiğine ilişkin belgeye sahip olanlar, eğitimci olarak görevlendirilir.

BELGELENDİRME

Kursu başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi düzenlenir.

 

Branş Modül Bilgisi İçin Tıklayınız.