Kaligrafi (Güzel Yazı) Kurs Programı 2

PROGRAMIN AMAÇLARI

Kaligrafi (Güzel Yazı) II Kursu’nu bitiren bireyin,

1. Gotik, Uncial ve Fraktur kavramı ve tarihi hakkında bilgi sahibi olması,

2. Gotik, Uncial ve Fraktur kaligrafi tekniğini tanıması ve uygulaması,

3. Gotik, Uncial ve Fraktur yazılarda uygun çizgi çizebilmesi,

4. Gotik, Uncial ve Fraktur yazılarda harflerin büyüklüğü ve çizgi kalınlığını ayarlayabilmesi,

5. Gotik, Uncial ve Fraktur yazılarda harf, kelime ve satır aralarındaki boşluklara göre çalışması,

6. Gotik, Uncial ve Fraktur yazılarda bitişik harflere yönelik el alıştırmaları yapması,

7. Gotik, Uncial ve Fraktur ile ilgili temel kavramları açıklaması ve bilgileri kullanarak eser üzerinde tanımlaması,

8. Aşamalarına göre kaligrafi tekniğini kullanarak Gotik, Uncial ve Fraktur yazı çeşitlerini yazabilmesi ve eser üretmesi,

9. Gotik, Uncial ve Fraktur kaligrafi tekniğinde iyi sonuçlar almak için dikkat edilecek hususları uygulaması, amaçlanmaktadır

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

1. 12 yaşını tamamlamış olmak.

2. Okuryazar olmak.

3. Kaligrafi (Güzel Yazı) I Programı’nı başarı ile tamamlamış olmak.

EĞİTİMCİLERİN NİTELİKLERİ

Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre görevlendirilirler;

1. Talim ve Terbiye Kurulunca yayınlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları”na göre atanan, Türkçe, Grafik, Görsel Sanatlar Alan öğretmenleri ve öğretmen bulunmaması halinde bu alanlara öğretmen olarak atanabilecek olanlardan yükseköğrenimleri sırasında kaligrafi dersi almış olanlar ya da kaligrafi alanında en az 2 yıl eğitim aldığını ya da verdiğinibelgelendirenler,

2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile Türkçe, Grafik, Görsel Sanatlar Alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları/ fakülte mezunlarından, yükseköğrenimleri sırasında kaligrafi dersi almış olanlar ya da kaligrafi alanında en az 2 yıl eğitim aldığını ya da verdiğini belgelendirenler,

3. Türkçe, Grafik, Görsel Sanatlar alanına kaynak teşkil yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlilerinden, yükseköğrenimleri sırasında kaligrafi dersi almış olanlar ya da kaligrafi alanında en az 2 yıl eğitim aldığını ya da verdiğini belgelendirenler,

4. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile atanan tüm alan öğretmenlerinden yükseköğrenimleri sırasında kaligrafi dersi almış olanlar ya da kaligrafi alanında en az 2 yıl eğitim aldığını ya da verdiğini belgelendirenler,

5. En az lise mezunu olup, kaligrafi alanında en az 2 yıl eğitim aldığını ya da verdiğini belgelendirenler.

BELGELENDİRME

Kursu başarı ile tamamlayanlara kurs bitirme belgesi düzenlenir.

 

Branş Modül Bilgisi İçin Tıklayınız.