Ahşap Oymacısı

PROGRAMIN AMAÇLARI

Ahşap oymacısı kurs programını tamamlayan bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,

2. Elde rendeleme ve kesme uygulamalarını yapması,

3. Elde ve makinelerde delme uygulamalarını yapması,

4. Birleştirme uygulamaları yapması,

5. Makinelerde rendeleme uygulamaları yapması,

6. Makinelerde kesme uygulamaları yapması,

7. Makinelerde birleştirme uygulamaları yapması,

8. Makinelerde yüzey ve kenar şekillendirme uygulamaları yapması,

9. Standart resim kâğıtları üzerinde yazı, çizgi ve geometrik şekillerle ilgili çalışmalar yapması,

10. Standart resim kâğıtlarına çeşitli iş parçalarının görünüşlerini ve kesit görünüşlerini çizmesi,

11. Serbest elle ölçülendirme ve mobilya birleştirmeleri çizmesi,

12. İş resmine uygun şekilde yüzey oyma ile ilgili uygulamalar yapması,

13. İş resmine uygun şekilde dekupe oyma ile ilgili uygulamalar yapması,

14. İş resmine uygun şekilde tabii şekil oyma ile ilgili uygulamalar yapması amaçlanmaktadır.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

1. İlkokul mezunu olmak.

2. 13 yaşını tamamlamış olmak.

3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ

Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre görevlendirilirler;

1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre Mobilya ve İç Mekân Tasarımı;

a. Alan öğretmeni olarak atananlar;

b. Emekli alan öğretmenleri,

c. Alan öğretmeni olarak atanabilecek nitelikte olanlar,

2. Mobilya ve İç Mekân Tasarımı alanında/alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,

3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge ile Mobilya ve İç Mekân Tasarımı alanında/alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları/fakülte mezunları.

BELGELENDİRME

Kursu başarı ile tamamlayanlara Kurs Bitirme Belgesi, Not Döküm Çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir. Kursu tamamlamadan ayrılanlara başardıkları modülleri gösteren Not Döküm Çizelgesi verilir.

Branş Modül Bilgisi İçin Tıklayınız