Ahşap Şekillendirmeci

PROGRAMIN AMAÇLARI

Ahşap şekillendirmeci kurs programını tamamlayan bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,

2. Elde rendeleme ve kesme uygulamalarını yapması,

3. Elde ve makinelerde delme uygulamalarını yapması,

4. Elde birleştirme uygulamaları yapması,

5. Tabii şekil oyma ile ilgili uygulamalar yapması,

6. Yüzey oyma ile ilgili uygulamalar yapması,

7. Ahşap kakma ile ilgili uygulamalar yapması,

8. Kaplama ile kakma uygulaması yapması,

9. Ahşap yüzeyleri onarması,

10. Ahşap yüzeye boyama uygulaması yapması,

11. Ahşap yüzeylerde boyama ve vernikleme hatalarını gidermesi,

12. Ahşap yüzeylere dekoratif işlemler yapması,

13. Ahşap yüzeylere dolgu verniği uygulaması yapması,

14. Ahşap yüzeylere son kat verniği uygulaması yapması amaçlanmaktadır.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

1. Okuryazar olmak.

2. 13 yaşını tamamlamış olmak.

3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ

Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre görevlendirilirler;

1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre Mobilya ve İç Mekân Tasarımı;  Alan öğretmeni olarak atananlar; Emekli alan öğretmenleri,  Alan öğretmeni olarak atanabilecek nitelikte olanlar,

2. Mobilya ve İç Mekân Tasarımı alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,

3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge ile Mobilya ve İç Mekân Tasarımı alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları/fakülte mezunları,

4. Mobilya ve İç Mekân Tasarımı bölümü ile ilgili ön lisans mezunu olup en az 1 yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu belgelendirenler,

5. Mesleki ve Teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının Mobilya ve İç Mekân Tasarımı alanı mezunu veya bu alanda asgari dördüncü seviyede eğitim almış olup alanında en az 3 yıllık meslek deneyimi olduğunu belgelendirenler.

BELGELENDİRME

Kursu başarı ile tamamlayanlara Kurs Bitirme Belgesi, Not Döküm Çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir. Kursu tamamlamadan ayrılanlara başardıkları modülleri gösteren Not Döküm Çizelgesi verilir.

Branş Modül Bilgisi İçin Tıklayınız