Keçe Aksesuarları Yapımı

PROGRAMIN AMAÇLARI

Keçe aksesuarları yapımı kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması,

2. Keçe ürün tasarımı hazırlaması,

3. Keçe ile giyim aksesuarları hazırlaması,

4. Keçe ile ev aksesuarları hazırlaması,

5. Ürünlerin bakımı ve onarımı yapması, amaçlanmaktadır.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

1. Okuryazar olmak,

2. 13 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ

Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre görevlendirilirler;

1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre El Sanatları Teknolojisi alanı öğretmeni olarak atananlar,

a) öğretmen bulunamaması durumunda bu alanda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olanlar,

2. Diğer branşlarda öğretmen olarak atananlardan, El ve Makine Nakışları alanına yönelik eğitim aldığını belgelendirenler,

3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile El Sanatları 2 Teknolojisi alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları.

4. El Sanatları Teknolojisi alanında/alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,

5. Meslek Yüksek Okullarının El Sanatları Teknolojisi alanı El sanatları-Nakış bölümünden mezun olup en az 1 yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu belgelendirenler,

6. Mesleki eğitim veren ortaöğretim kurumlarının El Sanatları alanı mezunu veya bu alanda asgari dördüncü seviyede eğitim almış olanlardan en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu belgelendirenler,

7. Kültür ve Turizm Bakanlığı “Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarının Tespit ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönerge” kapsamında yerel sanatçı olarak belgelendirilenler, öğretmen/ eğitici olarak görev almalıdır.

BELGELENDİRME

Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi, not döküm çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.

Branş Modül Bilgisi İçin Tıklayınız.