04-11-2022 / 11:22

KOMEK ‘’Takım Arkadaşı’’ Değerlendirme Toplantısı

Kurumsal Aidiyet ve Kurum Kültürü bağlamında ‘’Takım Arkadaşı’’ Değerlendirme toplantısı yapıldı.

Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde çalışan büro görevlilerinin ilgi, yatkınlık, farkındalık, performans, memnuniyet düzeylerine dair fikir edinmek; dilek, şikâyet, öneri ve görüşlerini değerlendirmek için hazırlanan ‘‘Takım Arkadaşı’’ formu iki aşamalı incelendi. Örnek olay, basın bülteni, sunum hazırlama uygulamalarını da içeren 26 formun kapsamlı olarak ele alındığı raporda; kurum kültürü, vizyon hedefleri, tenkit, görüş konularında değerlendirmelerde bulunuldu. Kurum imajı ve kurum kültürünün oluşumunda halkla ilişkilerin rolü ve kurum işleyişine katkıları görüşüldü.

Mevlana Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya Eğitim Şube Müdürü ve büro görevlileri katıldı. Toplantının sonunda katılımcılarla  ‘‘Takım Arkadaşı Değerlendirme ve Sonuç Raporu’’ paylaşıldı.
MARKALARIMIZ