06-03-2024 / 06:47

KUZEM’DE YAZARLIK SERÜVENİ BAŞLIYOR!

Kültür ve medeniyetimizin edebî birikimlerini ve estetik kaygısını çocuklarımızın en iyi şekilde idrak edebileceği yöntem ve üsluplarla oluşturulacak çocuk edebiyatı hakkında, kendini yetiştirmek isteyenlere işte fırsat…

Çocuk dilini kurmak ve çocuğa yönelik eser üretmek isteyenlerin katılabileceği, sanatsal metinlerle derslerin işleneceği Çocuk Edebiyatı Okulu, hibrit eğitimle genç yazarlara kapılarını açıyor.

Şair ve Çocuk Edebiyatçısı Vural Kaya yönetiminde oluşturulacak okulumuzun aşama aşama ilerleyebilecek bir sistemle yürütüleceği programda, hem dünya hem de Türk edebiyatında çocuğun yeri, çocuklara yönelik edebiyatın ortaya konulması ve bugünün dünyasında çocuk edebiyatının ne anlam ifade ettiği ele alınacak.

Hibrit Eğitim yöntemi ile yapılacak Çocuk Edebiyatı Okulunda önemli genç yazarların yetişmesi amaçlanmaktadır.

Çocuk Edebiyatı Okulu’na katılacak katılımcıların en az lisans mezunu olması gerekmektedir.

 

HİBRİT EĞİTİM NEDİR?

Hibrit eğitim, geleneksel öğrenme yöntemleriyle dijital teknolojinin entegre edildiği bir eğitim modelidir. Bu yaklaşım, öğrencilere hem yüz yüze sınıf ortamında hem de sanal öğrenme platformlarında etkileşimli bir öğrenme deneyimi sunar. Hibrit eğitimde, öğrenciler sınıf içindeki etkileşimleri, canlı dersleri ve dijital içerikleri içeren zengin bir öğrenme çeşitliliğiyle karşılaşırlar.

Kayıt için: www.kuzem.org
MARKALARIMIZ