07-12-2021 / 08:54

KOMEK - AFAD TEKNİK İŞARET DİLİ PROGRAMI

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ATİD programı ile AFAD, İtfaiye, KOSKİ, Devlet Su İşleri personelimiz teknik işaret dili programına katılarak ortak işaret terimleri sözlüğü ve uygulamalı eğitimler alacak.

KOMEK AFAD Teknik İşaret Dili Programı ortak işaret dili terimleri sözlüğü ve uygulamalı eğitimler vasıtasıyla ülke genelinde; afet ve acil durum çalışanlarının birbirleriyle işaret dilini kullanarak iletişim kurabilmeleri; etkili ve hızlı çözümler üreterek müdahalede bulunabilmeleri amacıyla geliştirilmiş bir programdır.

KAPSAMI

Afet ve acil durum koordinasyon birimlerinde görevlendirilen; Valilik, büyükşehir veya il belediyeleri, il özel idareleri, üniversiteler, kalkınma ajansları, il afet ve acil durum müdürlükleri, Türkiye Kızılay Derneği, sivil toplum kuruluşları ve uygun görülen diğer kurum, kuruluşlarda görev alan gönüllü katılım sağlayacak herkesi kapsamaktadır.

Pilot uygulamalar; AFAD, İTFAİYE, KOSKİ, DSİ, Kara Yolları Genel Müdürlüğü çalışanlarına yönelik başlatılacaktır. Programla ortak işaret dilinin geliştirilmesi tüm Türkiye'de kullanılabilirliğine imkân tanımaktadır.

 

KOMEK binalarında verilecek eğitim, teorik ve uygulamalı olarak yapılacak. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara kurs bitirme belgesi verilecek.

 

AFAD TEKNİK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ

Afet ve acil durum ekiplerine özel terimlerin belirlenerek (itfaiye, denizaltı, sağlık...)

İlgili kurum/kuruluşlarla koordineli çalışılarak resimli Türk Teknik İşaret Dili Terimleri Sözlüğünün basılı ve dijital çıktılarının hazırlanmasıyla ortak bir dil geliştirildi.

 

AFET VE ACİL DURUM EKİP GÖREVLİLERİ ARASINDA ORTAK DİL

Dalgıç iletişimi, dalgıçların birbirleriyle veya dalış ekibinin yüzey üyeleriyle iletişim kurmak için kullandıkları yöntemlerdir. Dalıcılar dalış güvenliklerini sağlamak, dalış planını eksiksiz gerçekleştirmek için dalış süresince anlamı her dilde aynı olan, özelleşmiş birtakım el ve vücut işaretleri kullanır. Sualtında sesler kullanılamasa da işaretler yoluyla temel iletişim sağlanır.

İletişim, yüksek stres seviyelerinin etkili, iletişimi zorlaştırdığı ve acil durum koşullarının iletişimi fiziksel olarak daha zor hale getirebildiği bir acil durumda en kritik olanıdır. Gürültü, afet ve acil durum anında sesli iletişimi engelleyen en büyük unsurdur. Öfke; hızlı ve doğru müdahaleyi güçleştirir. Sessiz işaretler ekip çalışmalarını ve acil durum ortamını iyileştirici etkiye sahiptir. Yapılacak çalışmalar çalışanlar ve halk sağlığını korumada etkili olacaktır.

ATİD
ATİD
ATİD
MARKALARIMIZ