Elektrik Ark Kaynakçılığı Geliştirme ve Uyum Eğitimi

PROGRAMIN AMAÇLARI

Bireylere gerekli ortam ve donanım sağlandığında yapacağı kaynak türüne göre uygun araç-gereci seçip elektrik ark kaynak elemanlarını hazırlayarak, kaynak arkını oluşturabilecek ve tekniğine uygun olarak elektrik ark kaynağı yapma bilgi ve becerilerini kazandırmaktır.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

1. Lise mezunları,

2. Okuryazar olup işletmelerin ilgili bölümlerinde çalışmış veya çalışıyor olmak,

3. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak,

Branş Modül Bilgisi İçin Tıklayınız.