Güzellik ve Saç Bakım Hizmetlerinde Çalışanlar İçin Hijyen Eğitimi

PROGRAMIN AMAÇLARI

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetlerinde Çalışanlar için Hijyen Eğitimi kurs programını tamamlayan bireyin; alanında hijyen kurallarına uygun çalışması amaçlanmaktadır

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

1. Okuryazar olmak

2. 13 yaşını tamamlamış olmak.

3. Sağlık durumu kurs programının öğrenimine elverişli olmak.

EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ

Program eğitimcileri aşağıdaki öncelik sırasına göre belirlenir:

1. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre atanan Sağlık Hizmetleri veya Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Üniversitelerin;

a) Tıp Fakültesi,

b) Hemşirelik Yüksekokulu,

c) Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü,

d) Hemşirelik/Bölümü,

e) Ebelik/Bölümü,

f) Sağlık Memurluğu/Bölümü,

g) Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri,

h) Tıbbi Laboratuvar alanında eğitim almış olan Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü ve Fen Fakültesi/ Fen-Edebiyat Fakültesinin Biyoloji bölümlerinden mezun olanlardan yararlanılabilir.

BELGELENDİRME

Kursu başarı ile tamamlayanlara Kurs Bitirme Belgesi, Not Döküm Çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir.

Kursu tamamlamadan ayrılanlara başardıkları modülleri gösteren Not Döküm Çizelgesi verilir.

Branş Modül Bilgisi İçin Tıklayınız.