Salgın Döneminde Sağlıklı Beslenme

PROGRAMIN AMAÇLARI

SalgınDönemi Sağlıklı Beslenme Kurs Programını tamamlayan bireyin;

1. Temel beslenme ilkeleri hakkında bilgi sahibi olması,

2. Sağlıklı yaşamı besinlerle desteklemenin önemini kavraması,

3. Sağlıklı beslenme kursunu tamamlayan bireyin; uygun ortam ve koşullar sağlandığında; sağlık, temizlik ve güvenlik önlemlerini dikkate alarak ve okul öncesi dönemde beslenme ilkelerine uygun olarak beslenme ihtiyacının karşılanması,

4. Uygun ortam ve koşullar sağlandığında; sağlık, temizlik ve güvenlik önlemlerini dikkate alarak ve okul çağında beslenme ilkelerine uygun olarak beslenme ihtiyacının karşılanması,

5. Uygun ortam ve koşullar sağlandığında; sağlık, temizlik ve güvenlik önlemlerini dikkate alarak ve ergenlik dönemi beslenme ilkelerine uygun olarak beslenme ihtiyacının karşılanması,

6. Özel beslenme uygulaması gerektiren durumlarda, yeterli ve dengeli beslenmenin, beslenme ilkeleri doğrultusunda planlamasının önemini kavraması amaçlanmaktadır

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

1. 18 yaşını doldurmuş olmak,

2. Okuryazar olmak

EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ

Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre görevlendirilirler:

1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan” Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre Sağlık /Sağlık Hizmetleri veya Aile ve Tüketici Hizmetleri alanı öğretmeni olarak atananlar,

2. Öğretmen bulunamaması hâlinde bu alanlara öğretmen olarak atanacak nitelikte olanlar,

3. Sağlık /Sağlık Hizmetleri veya Aile ve Tüketici Hizmetleri alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,

4. Sağlık /Sağlık Hizmetleri veya Aile ve Tüketici Hizmetleri alanlarına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları/fakülte mezunları, öğretmen/eğitimci olarak görev almalıdır.

BELGELENDİRME

Kursu tamamlayanlara katılım belgesi düzenlenir.

Branş Modül Bilgisi İçin Tıklayınız.