Salgın Döneminde Hijyen Kuralları

PROGRAMIN AMAÇLARI

Salgın Döneminde Hijyen Kuralları kurs programını bitiren bireyin,

1. Bulaşıcı Hastalıklar,

2. Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Yolları,

3. Salgın Döneminde Hijyen Kuralları ile ilgili bilgi ve beceri sahibi olması amaçlanmaktadır.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

1. Okuryazar olmak,

2. 13 yaşını tamamlamış olmak.

EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ

Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre görevlendirilirler;

1) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre: Biyoloji, Sağlık Bilgisi, Fen Bilimleri

a) Alan öğretmeni olarak atananlar,

b) Öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olanlar,

2) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile Biyoloji, Sağlık Bilgisi, Fen Bilimleri alanlarına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları/fakülte mezunları,

3) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile Biyoloji, Sağlık Bilgisi, Fen Bilimleri alanlarına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri, öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır.

BELGELENDİRME

Kursu tamamlayanlara katılım belgesi düzenlenir.

Branş Modül Bilgisi İçin Tıklayınız.