İlk Yardım

PROGRAMIN AMAÇLARI

İlk yardım kursunu bitiren bireyin;

1. İlk yardım ile ilgili temel kavramları açıklaması,

2. İlk yardım ile acil yardım arasındaki farkları ayırt etmesi,

3. İlk yardımın temel ilkelerini uygulaması,

4. İlkyardımda temel yaşam desteği uygulamalarını yapması,

5. Yabancı cisme bağlı solunum yolu tıkanmasında ilk yardım uygulaması,

6. Kanamalarda ve şokta ilk yardım uygulaması,

7. Yaralanmalarda ilk yardım uygulaması,

8. Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım uygulaması,

9. Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım uygulaması,

10. Zehirlenmelerde ilk yardım uygulaması,

11. Sıcak çarpması, yanık ve donmalarda ilk yardım uygulaması,

12. Vücuda yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım uygulaması,

13. Hasta / yaralı taşımanın temel kurallarını açıklaması,

14. Hasta/yaralı taşıma tekniklerini uygulaması amaçlanmaktadır

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

1. En az ilkokul mezunu olmak.

2. 14 yaşını tamamlamış olmak.

EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ

Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre görevlendirilirler:

1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre Sağlık / Sağlık Hizmetleri, Sağlık Bilgisi alan öğretmeni olarak atananlar, bu alanlarda hayat boyu öğrenme kurumlarındaki öğretmenler ve kadrolu usta öğreticiler

2. Sağlık/Sağlık Hizmetleri, Sağlık Bilgisi alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri

3. Resmi Kurumlarda çalışanlardan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge ile Sağlık/Sağlık Hizmetleri, Sağlık Bilgisi alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları/fakülte mezunları

4. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge ile Sağlık/Sağlık Hizmetleri, Sağlık Bilgisi alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları/fakülte mezunları

5. En az lisans mezunu olup Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş olan İlk Yardımcı sertifikasına sahip olanlar öğretmen/eğitici olarak görevlendirilebilir.

BELGELENDİRME

Kursu başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi düzenlenir.

Branş Modül Bilgisi İçin Tıklayınız.