Organik Tarım

PROGRAMIN AMAÇLARI

Organik Tarım kurs programını bitiren bireyin;

1. Organik tarımı ve toprağı oluşturan ana maddeleri ve toprak özelliklerini tanımak

2. Organik tarıma etki eden iklim faktörlerini tanımak

3. Organik tarım ile yetiştiricilik sistemleri arasındaki ilişkiyi anlamak

4. Organik tarımda arazi hazırlığı yapmak

5. Temel toprak işleme alet ve makinelerini kullanmak ve bakım-onarımını yapmak

6. Tohumla üretim tekniği ile çoğaltma yapmak

7. Çelikle üretim tekniği ile çoğaltma yapmak

8. Aşıyla üretim tekniği ile çoğaltma yapmak

9. Ayırma ve bölme, daldırma ve doku kültürü üretim tekniğiyle çoğaltma yapmak

10.Organik tarımda gübreleme yöntemlerini uygulamak

11.Organik tarımda tarımsal sulama yapmak

12.Organik tarımda hastalıklarla, zararlılarla ve yabancı otlarla mücadele etmek

13.Organik tarımda hasat ve pazarlama organizasyonu yapmak için gerekli bilgi ve beceriye sahip olması amaçlanmaktadır.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

1. Okuryazar olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

EĞİTİCİLERİN NİTELİĞİ

(Değ: 15.03.2018/5459087 Makam Onayı)

1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre Tarım Teknolojileri/Tarım alanı Bahçe ve Tarla Bitkileri ile Bahçe Peyzaj dalı öğretmeni olarak atananlar,

a) öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olanlar,

2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge ile Tarım Teknolojileri/Tarım alanı Bahçe ve Tarla Bitkileri ile Bahçe Peyzaj dalına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları/fakülte mezunları,

3. Tarım Teknolojileri/Tarım alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,

4. Bahçe ve Tarla Bitkileri ile ilgili önlisans programlarından mezunu olup alanında en az 1 yıllık meslek deneyimi olduğunu belgelendirenler,

5. Meslek Lisesi Tarım alanı mezunu veya bu alanda asgari dördüncü seviyede eğitim almış olup alanında en az 3 yıllık meslek deneyimi olduğunu belgelendirenler, öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır.

BELGELENDİRME

Kursu başarı ile tamamlayanlara kurs bitirme belgesi ve not döküm çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir.

Kursu tamamlamadan ayrılanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.

Branş Modül Bilgisi İçin Tıklayınız