Bitki Zararlıları ile Mücadele

PROGRAMIN AMAÇLARI

Bitki Zararlıları İle Mücadele Kurs Programını tamamlayan bireyin;

1. Tekniğine uygun olarak bitki koruma tedbirlerini uygulaması,

2. Tekniğine uygun olarak zararlılarla mücadele yapması,

3. Tekniğine uygun olarak hastalıklarla genel mücadele yapması,

4. Tekniğine uygun olarak yabancı otlarla mücadele yapması,

5. Tekniğine uygun olarak ilaçlama yapması amaçlanmaktadır.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

1. Okuryazar olmak veya ilkokul mezunu olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Mesleğin gerektirdiği işlemleri yapabilecek bedensel yeterliliğe sahip olmak.

EĞİTİCİLERİN NİTELİĞİ

(Değ: 15.03.2018/5459087 Makam Onayı)

1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre Tarım Teknolojileri/Tarım alanı öğretmeni olarak atananlar,

a) öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olanlar,

2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge ile Tarım Teknolojileri/Tarım alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları/fakülte mezunları,

3. Tarım Teknolojileri/Tarım alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,

4. Tarım Teknolojileri/Tarım ile ilgili önlisans programlarından mezunu olup alanında en az 1 yıllık meslek deneyimi olduğunu belgelendirenler,

5. Meslek Lisesi Tarım alanı mezunu veya bu alanda asgari dördüncü seviyede eğitim almış olup alanında en az 3 yıllık meslek deneyimi olduğunu belgelendirenler, öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır.

BELGELENDİRME

Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi, not döküm çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir.

Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.

Branş Modül Bilgisi İçin Tıklayınız.