Mantar Yetiştiriciliği

PROGRAMIN AMAÇLARI

Mantar Yetiştiriciliği Kursu programını bitiren bireyin,

1. Bölgesinde yetiştirebileceği mantar türlerini seçmesi ve yetiştiricilik için uygun koşulları oluşturması,

2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğine uygun bir şekilde mantar üretimini gerçekleştirmesi,

3. Amaçlanmaktadır.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

1. Okuryazar olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ

Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre görevlendirilirler;

1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre “Tarım Teknolojileri /Tarım alanı Bahçe ve Tarla Bitkileri dal öğretmeni olarak atananlar,

• Öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olanlar,

2. Diğer alanlarda meslek dersi öğretmeni olarak atananlardan, Bahçe ve Tarla Bitkileri alanına yönelik eğitim aldığını belgelendirenler

3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile Tarım Teknolojileri /Tarım ve Bahçe ve Tarla Bitkileri alanlarına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları,

4. Tarım Teknolojileri /Tarım, Bahçe ve Tarla Bitkileri alanlarına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,

5. Tarım Teknolojileri /Tarım, Bahçe ve Tarla Bitkileri alanları ile ilgili ile ilgili ön lisans mezunu olup en az 1 yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu belgelendirenler,

6. Tarla Bitkileri alanı meslek lisesi mezunu veya asgari dördüncü seviyede eğitim almış olup en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu belgelendirenler, öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır.

BELGELENDİRME

Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi, not döküm çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir.

Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.

Branş Modül Bilgisi İçin Tıklayınız.