Geleneksel Türk Okçuluğu Kültürü (1. Seviye)

PROGRAMIN AMAÇLARI

Geleneksel Türk Okçuluğu Kültürü Kursu (1.Seviye ) Programı’nı tamamlayan bireyin;

1. Okçulukla ilgili temel terim ve kavramları açıklaması,

2. Geleneksel Türk okçuluğunun tarihi hakkında bilgi sahibi olması

3. Okun ve yayın yapımı ve kullanımı hakkında bilgi sahibi olması

4. Yeni Çağa Kadar Türk okçuluğu hakkında bilgi sahibi olması,

5. Malazgirt Zaferi hakkında bilgiye sahip olması,

6. Ok atış alanında (Talim sahası) alınacak güvenlik önlemleri hakkında bilgi sahibi olması,

 7. Yarışma alanı güvenlik önlemlerini sıralaması,

8. Puta arkası güvenlik önlemlerini sıralaması,

9. Güvenlik ve atış çizgilerinin önemi hakkında detaylı bilgiye sahip olması

10. Okçuluk araç ve gereçleri hakkında bilgi sahibi olması,

11. Türk yayının bölümleri hakkında bilgi sahibi olması,

12. Talim öncesi yay bakımını yapması,

13. Talim sonrası yay bakımını yapması,

14. Türk okçuluğunda ön ısınma hareketlerini yapma,

15. Türk Okçuluğunda genel ısınma hareketlerini yapma,

16. Türk Okçuluğunda soğuma hareketlerini yapma,

17. Hafif tempolu koşular yapma,

18. Yerinde koşular yapma,

19. Sıçrama hareketleri yapma,

20. Basış kolunda kiriş çarpmasından dolayı oluşabilen morarmalara yapılacak ilk yardım tedbirlerini sıralama,

21. Basış ve bırakışta elde oluşan kan su toplanmalarında yapılacak ilk yardım işlemlerini sıralamak,

22. Geleneksel Türk okçuluğunda genel ahlak kuralları, kültürel ritüelleri kavrama

23. Sporun genel tanımı, dürüstlük, iyi niyet hakkında detaylı bilgi verilmesi

24. Yaysız duruş yapması,

25. Vücut postürünün ideal duruşunu yapması

26. Ayakların basış pozisyonu doğru yapması

27. Çekiş kollarının ve omuzların hareketi hakkında bilgi sahibi olması

28. Başın duruşunu doğru uygulaması

29. Türk okçuluğu temel ok atış teknikleri hakkında bilgi sahibi olması

30. Doğru Duruşu sergilemesi

31. Ayakların atış çizgisindeki duruşunu doğru yapması

32. Vücut ağırlığının ayaklara eşit dağılımını yapması

33. Açık duruşun gerektiği durumları göstermesi,

34. Okun çileye takılma tekniklerini uygulanması

35. 15-20 Metre mesafede ok atışı yapması Amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN GİRİŞ KOŞULLARI

1. Okuryazar olmak.

2. 7 yaşını tamamlamış olmak.

EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ

Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre görevlendirilirler;

1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre Beden Eğitimi Alanı öğretmeni olarak atananlardan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 64 saatlik Geleneksel Türk Okçuluğu Eğitici Eğitimi Kurs Programı’nı tamamlamış olanlar veya 4 Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu veya Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından verilen en az 1. kademe Antrenörlük Belgesi’ne sahip olanlar.

2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre Beden Eğitimi alanına atanabilecek nitelikte olanlardan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 64 saatlik Geleneksel Türk Okçuluğu Eğitici Eğitimi Kurs Programı’nı tamamlamış olanlar veya Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu veya Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından verilen en az 1. Kademe Antrenörlük Belgesi’ne sahip olanlar,

3. Beden Eğitimi Alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlilerinden Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 64 saatlik Geleneksel Türk Okçuluğu Eğitici Eğitimi Kurs Programı’nı tamamlamış olanlar veya Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu veya Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından verilen en az 1. Kademe Antrenörlük Belgesi’ne sahip olanlar,

4. Beden Eğitimi Alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunlarından Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 64 saatlik Geleneksel Türk Okçuluğu Eğitici Eğitimi Kurs Programı’nı tamamlamış olanlar veya Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu veya Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından verilen en az 1. Kademe Antrenörlük Belgesi’ne sahip olanlar.

5. En az lise mezunu olup, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 64 saatlik Geleneksel Türk Okçuluğu Eğitici Eğitimi Kurs Programı’nı tamamlamış olanlar veya Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu veya Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından verilen en az 1. Kademe Antrenörlük Belgesi’ne sahip olanlar, Öğretmen/eğitimci olarak görevlendirilir.

BELGELENDİRME

Kursu başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi düzenlenir

Branş Modül Bilgisi İçin Tıklayınız.