Zekâ Oyunları İleri Düzey

PROGRAMIN AMAÇLARI

Zekâ Oyunları İleri Düzey Kurs Programını bitiren bireyin;

1. Eğitici Zekâ oyunları ile tanışması,

2. Sıralı düşünme becerilerini kazanması,

3. Planlı hareket etme becerisi kazanması,

4. Problem çözme becerilerini geliştirmesi,

5. Düşünme, bilme, algılama, tanıma, soyutlama, gruplama, kavram geliştirme, hatırlama gücü, akıl yürütme, akılda tutma, dikkatini yoğunlaştırma, organlar arası eşgüdüm, problem çözme, yaratıcılık gibi pek çok becerinin gelişmesini sağlaması,

6. Tek başına oynadığı oyunlar ile sabır ve hırs duygularındaki deneyimi ile birlikte kişisel duygusal zekâsında gelişim sağlaması,

7. Farklı yönergeleri alıp uygulayabilme becerilerinin gelişmesi,

8. Görsel algının alt başlıkları olan el-göz koordinasyonu, şekil zemin ilişkisi ve şeklin mekândaki konumu alanlarındaki becerilerinin artması,

9. Orijinal, esnek ve akıcı düşünebilme ile üretken düşünme becerisinin gelişmesi,

10. Stratejik düşünme becerisini geliştirmesi,

11. İkili oyunlar oynaması ve müsabaka yapması,

12. Kısa ve uzun süreli belleğinin gelişmesi,

13. Bireyin zekâ potansiyelini tanıması,

14. Oyun oynatarak kursiyerin gelişim alanlarını takip etme imkânının sağlanması,

15. Oyun ile kursiyere ulaşıp hayata hazırlanmalarında araç olarak kullanılması,

16. Empati duygusunun gelişmesi,

17. Kursiyere oyun oynatarak eğlenceli bir eğitim modeli sunulması, amaçlanmaktadır

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

1. Zekâ Oyunları Orta Düzey Kurs Programı’nı tamamlamış olmak,

2. Zekâ Oyunları kurs programına katılmasına engel bir sağlık problemi olmadığını beyan etmek.

EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ

(Değ: 23.08.2019/15204612 Makam Onayı) Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre görevlendirilirler; Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre görevlendirilirler;

1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre atanan tüm alan öğretmenlerinden Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce düzenlenen Zekâ Oyunları Eğitici Eğitimi Kursunu tamamlayanlar,

2. Tüm Akıl ve Zekâ Oyunları Federasyonu tarafından verilen 3. derece Zekâ Oyunları Öğreticiliği Sertifikasına sahip olanlar,

3. Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlilerinden yukarıda belirtilen kursların herhangi birinde eğitim görevlisi olarak görev yapanlar, öğretmen/eğitimci olarak görev almalıdır.

BELGELENDİRME

Kurs programını bitirenlere kurs bitirme belgesi düzenlenir

Branş Modül Bilgisi İçin Tıklayınız.