Zekâ Oyunları Öğreticiliği

PROGRAMIN AMAÇLARI

Zekâ Oyunları Öğreticiliği kurs programını bitiren bireyin,

1. Bireylerin mantık, dikkat ve hafıza gibi zihinsel yeteneklerini kullanarak oynadıkları zekâ oyunları eğitiminin amaçlarını bilmesi,

2. İletişimde dikkat etmesi gereken hususlar hakkında bilgi sahibi olması,

3. Problem çözme yöntem ve tekniklerini bilmesi,

4. Zekâ oyunlarının eğitimdeki önemini kavraması,

5. Zekâ oyun çeşitlerini ve özelliklerini kavrayarak, kendisine uygun oyunları seçmesi,

6. Öğretilecek oyunlarının tamamının kullanımını ve nasıl öğretileceğini bilmesi,

7. Çocuğun yaşına uygun oyun etkinlikleri planlaması,

8. Oyun için uygun ortamı hazırlaması,

9. Oyun içerisinde kullanılacak oyun araç-gereçlerini seçmesi,

10. Çocuğun yaşına uygun oyun etkinliklerini doğru ve eksiksiz bir şekilde uygulaması,

11. Değerler eğitimi hakkında farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

1 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre atanan alan öğretmeni olmak veya

2 Fakülte ve yüksekokulların öğretmenlik bölümü mezunu olmak veya

3 Fakülte ve yüksekokulların herhangi bir lisans bölümünden mezun olup öğretmenlik formasyonu belgesine sahip olmak.

EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ

(Değ: 27.09.2019 / 18390513 Makam Onayı) Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre görevlendirilirler;

1. (Değ: 31.01.2020 / 2265066 Makam Onayı)) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre atanan tüm alan öğretmenlerinden Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce düzenlenen Zekâ Oyunları Eğitici Eğitimi Kursunu veya Akıl ve Zekâ Oyunları Eğitici Eğitimi Kursunu tamamlayanlar

2. Tüm Akıl ve Zekâ Oyunları Federasyonu tarafından verilen Usta Eğitmenlik Belgesine sahip olanlar,

3. Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlilerinden yukarıda belirtilen kursların herhangi birinde eğitim görevlisi olarak görev yapanlar

BELGELENDİRME

Kursu başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi düzenlenir

Branş Modül Bilgisi İçin Tıklayınız