Çocuklarda Duygu Ve Davranış

PROGRAMIN AMAÇLARI

Çocuklarda Duygu ve Davranış kursunu tamamlayan bireyin;

1- Çocuk ruh sağlığı ile ilgili temel konuları açıklaması, çocuğun duygusal gelişim, alışkanlık, eğitim problemlerini tanıması, tanımlaması ve bunlar için baş etme yöntemleri geliştirmesi,

2- Çocukları tanıma/ değerlendirme ve etkinlik dosyası oluşturması,

3- Çocuk haklarını açıklaması, çocuk haklarına uygun ortamlar hazırlaması, çocuk ihmal ve istismarına yönelik farkındalık geliştirmesi ve tedbir almaya ilişkin bilgi ve becerileri kazanması amaçlanmaktadır.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

1. Okuryazar olmak

2. 13 yaşını tamamlamış olmak

EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ

1. Talim ve Terbiye Kurulunca yayımlanan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre atanan, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alan öğretmenleri,

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Talim ve Terbiye Kurulunca yayımlanan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni olarak atamaya esas lisans programlarından mezun olanlar görev almalıdır.

BELGELENDİRME

Kursu başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi düzenlenir

Branş Modül Bilgisi İçin Tıklayınız.