Anne Ve Çocuk Sağlığı

PROGRAMIN AMAÇLARI

Anne ve Çocuk Sağlığı kursunu tamamlayan bireyin;

1. Genital sistem, döllenme ve gebelik dönemine ilişkin temel kavramları açıklaması,

2. Doğumu tanımlaması ve yeni doğanın özelliklerini sıralaması,

3. Lohusalık ve emziklilik döneminin özelliklerini sıralaması,

4. Çocukta sık görülen şikâyetler ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin bilgi ve becerileri kazanması amaçlanmaktadır.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

1. Okuryazar olmak

2. 13 yaşını tamamlamış olmak

EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ

1. Talim ve Terbiye Kurulunca yayımlanan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre atanan, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alan öğretmenleri,

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Talim ve Terbiye Kurulunca yayımlanan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre Çocuk Gelişimi ve Eğitimi öğretmeni olarak atamaya esas lisans programlarından mezun olanlar görev almalıdır.

BELGELENDİRME

Kursu başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi düzenlenir.

Branş Modül Bilgisi İçin Tıklayınız