Çocukla İletişim

PROGRAMIN AMAÇLARI

Çocukla İletişim kursunu tamamlayan bireyin;

1. Çocukla etkili iletişim kurma yöntemlerini açıklaması,

2. Problem çözme tekniklerini sıralaması,

3. İletişim engelleri ve disiplin yöntemleri ile ilgili bilgi ve becerileri kazanması amaçlanmaktadır.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

1. Okuryazar olmak

2. 13 yaşını tamamlamış olmak

EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ

1. Talim ve Terbiye Kurulunca yayımlanan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre atanan, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alan öğretmenleri,

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Talim ve Terbiye Kurulunca yayımlanan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre Çocuk Gelişimi ve Eğitimi öğretmeni olarak atamaya esas lisans programlarından mezun olanlar görev almalıdır.

BELGELENDİRME

Kursu başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi düzenleni

Branş Modül Bilgisi İçin Tıklayınız.