Okul Öncesi Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi

PROGRAMIN AMAÇLARI

Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kurs Programını tamamlayan bireylerin

1. Çocuk gelişimine ilişkin temel ilkeleri bilmesi,

2. Gelişim dönemlerini kavraması, 

3. Bilişsel gelişim dönemi özellikleri kavraması,

4. 0-72 ay çocuklarının bilişsel gelişimine uygun materyaller ve etkinlikler hazırlayabilmesi,

5. 0-72 ay çocuklarının cinsel gelişim dönemi özelliklerini kavraması,

6.0-72 ay çocuklarının cinsel gelişimi destekleyen materyaller ve etkinlikler hazırlayabilmesi

7.Dil gelişimi özelliklerini kavraması,

8.0-72 ay çocuklarının dil gelişimine uygun etkinlikler hazırlayabilmesi,

9. Fiziksel gelişim dönemleri ve özelliklerini kavraması,

10. Fiziksel gelişlimi desteklemeye yönelik etkinlikler hazırlayabilmesi,

11. Motor gelişim özelliklerini kavraması,

12.Motor gelişimini destekleyen etkinlikler hazırlayabilmesi,

13. 0-72 ay sosyal ve duygusal gelişim özelliklerini kavraması,

14. Sosyal ve duygusal gelişme uygun etkinlikler hazırlayabilmesi,

15.Çocukla etkili iletişimin temel kurallarını bilmesi,

16. Disiplin, ödül ve uyarı ve yaptırım türlerini bilmesi,

17.İletişimi engelleyen anne-baba-öğretmen tutumları ve diğer faktörleri bilmesi,

18. Çocuklarda uyum ve uyumsuzluk özellikleri bilmesi,

19. Davranış ve uyum problemlerinin sınıflandırabilmesi,

20. Okul öncesi eğitim programı alanlarını kavraması,

21. Öğrenme merkezlerini bilmesi,

22. Fen ve matematik etkinlikleri hazırlayabilmesi,

23. Türkçe etkinliklerin tanımı ve özelliklerini kavraması,

24. Türkçe etkinlikleri hazırlayabilmesi,

25. Öykü sonrası etkinlikler hazırlayabilmesi,

26. Müzik etkinliklerinin özelliklerini kavraması,

27. Müzik etkinlikleri planlama ve albüm oluşturabilmesi,

28. Sanat çalışmalarının tanımını ve çeşitlerini bilmesi,

29. Sanat çalışmalarını planlayabilmesi ve uygulayabilmesi,

30. Oyun ve hareket etkinlikleri hazırlayabilmesi,

31-72 ay çocuğun gelişim alanlarını destekleyen oyunlar geliştirebilmesi, 

32.Gelişim alanlarına göre oyuncak çeşitleri bilmesi,

33. Kazanım ve göstergelere uygun drama etkinlik planı hazırlayabilmesi,

34.Dramatik etkinlikler dosyası hazırlama ve sunabilmesi,

35. Savunma mekanizmasının tanımını yapabilmesi,

36. Başlıca savunma mekanizmalarını bilmesi,

37.Çocuk hakları ve hukukunu bilmesi,

38. İhmale ve istismar çeşitlerini bilmesi,

39. Fiziksel ihmal ve istismarın belirtileri ve sonuçlarını bilmesi,

40. Cinsel istismar belirtileri ve sonuçlarını bilmesi,

41. Duygusal ve psikolojik istismar belirtileri ve sonuçlarını bilmesi,

42. Ekonomik istismar belirtileri ve sonuçlarını bilmesi,

43. İlk yardımın temel uygulamalarını bilmesi amaçlanmaktadır.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

Lise ve dengi okul mezunu olmak

EĞİTİCİLERİN NİTELİĞİ

Programın uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki sıraya göre belirlenir:

1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye göre atanan Çocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Okul Öncesi Alan öğretmenleri,

2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile belirlenmiş olan Çocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Okul Öncesi Alanlarına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları,

3. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Okul Öncesi Alanlarına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri, Öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır.

BELGELENDİRME

Kurs programını başarı ile bitirenlere kurs bitirme belgesi düzenlenir.

 Branş Modül Bilgisi İçin Tıklayınız