Anasayfa Kurumsal Kurs Merkezlerimiz Sergi ve Satış Yerleri Branşlar İletişim Projeler Balkanlar

ALAN : HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

MESLEK : Kültür Solucanı Yetiştiriciliği ve Vermikompost (Solucan Dışkısı) Üretimi

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

18 yaşını tamamlamış olmak ve sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya elverişli olmak şartıyla aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayanlar kurs programına katılabilirler.

1. Meslek liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olmak,

2. MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak,

3. Okuryazar olup, işletmelerin ilgili bölümlerinde çalışmış veya çalışıyor olmak.

PROGRAMIN AMAÇLARI

Kültür Solucanı Yetiştiriciliği ve Vermikompost (Solucan Dışkısı) Üretimi Eğitimi Kurs programını bitiren bireyin;

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,

2. Kültür solucanı yetiştirmek için gereken bilgi, beceri ve donanımı kazanması,

3. İklim ve bölge şartlarına uygun olarak solucan çiftliği işletmeleri kurması,

4. Solucan çiftliği işletmelerinde bulunan makine ve ekipmanları kullanması,

5. Kültür solucanının besin maddelerini tanıması ve kullanması,

6. Ürün güvenliği ve kritik kontrol noktalarını tanıması,

7. Vermikompost ve gübreleri öğrenerek, bitkilerin besin ihtiyaçları hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.

PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi toplam 172 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR

1. Her modül sonrasında değerlendirme yapılmalıdır.

2. Başarım ölçütleri bilgi, beceri ve yeterlikler bazında açıklanmalıdır.

3. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri kursun amaçları ve kazanımları ile uyumlu olmalıdır.

4. Değerlendirme, Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre;

Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetler,

Kursiyerin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar,

Kursiyere kurs sonunda uygulanan yazılı sınavlar, 100 puan üzerinden yapılır.

5. Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar veya varsa ödev ya da projelere göre yapılmalıdır. Puanlama yapılırken teorik kısım %40, uygulamalı kısım ise %60 olarak ile belirlenmelidir. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan dersin puanı veya notu, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan veya not, kursun başarı puan ya da notu olarak değerlendirilir.

6. Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi kullanılarak da yapılabilir.

7. Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.

BELGELENDİRME

Kursu başarı ile tamamlayanlara Kurs Bitirme Belgesi, Not Döküm Çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir. Kursu tamamlamadan ayrılanlara başardıkları modülleri gösteren Not Döküm Çizelgesi verilir.

 

MODÜLÜ

SÜRESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

16

KÜLTÜR SOLUCANI VE ORGANİK ATIKLAR

32

SOLUCAN ÇİFTLİĞİ İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI

28

SOLUCAN ÇİFTLİĞİ İŞLETMELERİNİN MEKANİZASYONU

32

KÜLTÜR SOLUCANLARININ BESLENMESİ

16

HACCP UYGULAMALARI, İŞLETME ÇALIŞMA İZNİ, TESCİL VE LİSANS İŞLEMLERİ

32

VERMİKOMPOST (SOLUCAN DIŞKISI) ÜRETİMİ

16

TOPLAM

172

 

 


0
KOMEK
Konya Büyükşehir Belediyesi
Kuruluşudur.
Sıkça Sorulan Sorular
KOMEK Üye Platformu
Kurumsal
Kurs Merkezleri
Akademik Takvim
Konya Büyükşehir Belediyesi
KOMEK İletişim
Yayınlarımız
Dokümanlar
KOMEK Dergi
Logolarımız
Bu sitedeki tüm içerik ve görsel malzemenin telif hakları KOMEK'e aittir. izinsiz kullanılamaz.