Anasayfa Kurumsal Kurs Merkezlerimiz Sergi ve Satış Yerleri Branşlar İletişim Projeler Balkanlar

 

ALAN      : MUHASEBE VE FİNANSMAN

MESLEK  : İNSAN KAYNAKLARI ELEMANI GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ

MESLEK ELEMANI TANIMI

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

18 yaşını tamamlamış olmak ve sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya elverişli olmak şartıyla aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayanlar kurs programına katılabilirler. a. Meslek liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olmak, b. MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak, c. En az okur yazar olup işletmelerin ilgili bölümlerinde en az 6 ay çalışmış veya çalışıyor olmak.

PROGRAMIN AMAÇLARI

İnsan Kaynakları Elemanı Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs programını bitiren bireyin,

1. İnsan kaynakları Süreçlerin yasal mevzuata, kalite sistemine ve kuruluş prosedürlerine uygunluğunu sağlaması,

2. İnsan Kaynakları bilgi sistemi ile ilgili veri giriş, güncelleme, arşivleme ve raporlama faaliyetlerini yapması,

3. İnsan Kaynakları süreçleri ile ilgili operasyonel faaliyetlere destek vermesi, amaçlanmaktadır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR

1. Her modül sonrasında değerlendirme yapılmalıdır.

2. Başarım ölçütleri bilgi, beceri ve yeterlikler bazında açıklanmalıdır.

3. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri kursun amaçları ve kazanımları ile uyumlu olmalıdır.

4. Değerlendirme, Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre;

Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetleri,

Kursiyerin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar,

Kursiyere kurs sonunda uygulanan yazılı sınavlar, 100 puan üzerinden yapılır.

5. Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar ve/veya varsa ödev-projelere göre yapılmalıdır. Puanlama yapılırken teorik ve uygulamalı kısmın değerlendirmedeki ağırlığı kurs programının özelliğine göre eğitici tarafından belirlenmelidir. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan dersin puanı veya notu, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan veya not, kursun başarı puan ya da notu olarak değerlendirilir.

6. Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi kullanılarak da yapılabilir.

7. Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.

BELGELENDİRME

Kursu başarı ile tamamlayanlara Kurs Bitirme Belgesi, Not Döküm Çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir. Kursu tamamlamadan ayrılanlara başardıkları modülleri gösteren Not Döküm Çizelgesi verilir.

PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi toplam 70 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler.

 

MODÜLÜ

SÜRESİ

SÜRE İNSAN KAYNAKLARI SÜREÇLERİNİN YASAL MEVZUATI, KURULUŞ PROSEDÜRLERİNE UYGUNLUĞU

10

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ İLE İLGİLİ FAALİYETLER

20

İNSAN KAYNAKLARI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ OPERASYONEL FAALİYETLER

40

TOPLAM

70


 

 


0
KOMEK
Konya Büyükşehir Belediyesi
Kuruluşudur.
Sıkça Sorulan Sorular
KOMEK Üye Platformu
Kurumsal
Kurs Merkezleri
Akademik Takvim
Konya Büyükşehir Belediyesi
KOMEK İletişim
Yayınlarımız
Dokümanlar
KOMEK Dergi
Logolarımız
Bu sitedeki tüm içerik ve görsel malzemenin telif hakları KOMEK'e aittir. izinsiz kullanılamaz.