Anasayfa Kurumsal Kurs Merkezlerimiz Sergi ve Satış Yerleri Branşlar İletişim Projeler Balkanlar

 

ALAN      :GIDA TEKNOLOJİSİ

MESLEK : BEYAZ PEYNİR ÜRETİMİ

MESLEK ELEMANI TANIMI

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

1.Okuryazar olmak, 2. 18 yaşını tamamlamış olmak, 3. Sağlık durumu kurs programının öğrenimine elverişli olmak

PROGRAMIN AMAÇLARI

Beyaz peynir üretimi kurs programını tamamlayan bireyin; 1 1. Çalışırken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması, 2. Hijyen kurallarına uygun olarak işletmelerde çalışırken kişisel hijyenini sağlaması, 3. Dezenfeksiyon kurallarına uygun olarak işletmelerde temizlik ve dezenfeksiyonu sağlaması, 4. Türk Gıda Kodeksine uygun olarak sütün işletmeye kabulünü yapması, 5. Türk Gıda Kodeksine uygun olarak sütü işlemeye hazırlaması, 6. Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve tebliğlerine uygun olarak beyaz peynir üretimi yapması, 7. İşletme spesifikasyonları ve tolerans sınırlarına göre alım ve üretim aşamalarında renk, doku, kusur kontrolü, viskozite ve kıvam ölçümlerini yapması, 8. Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve tebliğlerine uygun olarak ambalaj maddelerinin yapısı, işlevleri ve kontrolünü sağlaması, 9. Türk gıda kodeksi yönetmeliği ve gıda maddelerinin genel etiketleme ve beslenme yönünden etiketleme kuralları tebliğine uygun olarak gıda etiketlerinin yapısı, işlevleri ve kontrolünü sağlaması, 10. Standartlara uygun olarak gıdalarda depo ve sevkiyat kontrollerini yapması amaçlanmaktadır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR

Her modül sonunda değerlendirme yapılmalıdır. 2. Değerlendirme; teorik ve performansa dayalı sınav olarak yapılmalıdır. 3. Teorik değerlendirme, modülün bütün kazanımlarını kapsayacak şekilde yapılmalıdır. 4. Performansa dayalı sınav, beceriye dönük başarım ölçütlerini içerecek şekilde hazırlanan kontrol listesine göre yapılmalıdır. 5. Değerlendirmenin teorik kısmı %40, uygulama %60 olarak dağıtılmalıdır. 6. Teorik ve performansa dayalı sınavda toplam puan; bireyin doğru cevapları ve davranışları için aldığı puanların toplamından oluşmalıdır. 7. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılmalı ve sınav başarısı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre belirlenmelidir.

PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi toplam 213 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler.

 

NO

MODÜL

SÜRE

1

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

16

2

PERSONEL HİJYENİ

30

3

İŞLETMELERDE TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON

18

4

SÜTÜN İŞLETMEYE KABÜLÜ

10

5

SÜTÜN İŞLEMEYE HAZIRLANMASI

16

6

BEYAZ PEYNİR ÜRETİMİ

16

7

GIDA KALİTE KARAKTERİSTİKLERİ

18

8

GIDALARDA AMBALAJ KONTROLÜ

48

9

GIDA AMBALAJLARINDA ETİKET VE İŞARETLEME KONTROLÜ

24

10

GIDALARDA DEPO VE SEVKİYAT KONTROLLERİ

16

TOPLAM

213

 

 

 


0
KOMEK
Konya Büyükşehir Belediyesi
Kuruluşudur.
Sıkça Sorulan Sorular
KOMEK Üye Platformu
Kurumsal
Kurs Merkezleri
Akademik Takvim
Konya Büyükşehir Belediyesi
KOMEK İletişim
Yayınlarımız
Dokümanlar
KOMEK Dergi
Logolarımız
Bu sitedeki tüm içerik ve görsel malzemenin telif hakları KOMEK'e aittir. izinsiz kullanılamaz.