Anasayfa Kurumsal Kurs Merkezlerimiz Sergi ve Satış Yerleri Branşlar İletişim Projeler Balkanlar

ALANI                   : GELENEKSEL OYUNLAR VE ZEKÂ OYUNLARI

PROGRAMIN ADI: ZEKÂ OYUNLARI ÖĞRETİCİLİĞİ

PROGRAMIN AMAÇLARI

Zekâ Oyunları Öğreticiliği kurs programını bitiren bireyin,

1. Bireylerin mantık, dikkat ve hafıza gibi zihinsel yeteneklerini kullanarak oynadıkları zekâ oyunları eğitiminin amaçlarını bilmesi,

2. İletişimde dikkat etmesi gereken hususlar hakkında bilgi sahibi olması,

3. Problem çözme yöntem ve tekniklerini bilmesi,

 4. Zekâ oyunlarının eğitimdeki önemini kavraması,

5. Zekâ oyun çeşitlerini ve özelliklerini kavrayarak, kendisine uygun oyunları seçmesi,

6. Öğretilecek oyunlarının tamamının kullanımını ve nasıl öğretileceğini bilmesi,

7. Çocuğun yaşına uygun oyun etkinlikleri planlaması,

 8. Oyun için uygun ortamı hazırlaması,

9. Oyun içerisinde kullanılacak oyun araç-gereçlerini seçmesi,

10. Çocuğun yaşına uygun oyun etkinliklerini doğru ve eksiksiz bir şekilde uygulaması,

11. Değerler eğitimi hakkında farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

· Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre atanan alan öğretmeni olmak veya

· Fakülte ve yüksekokulların öğretmenlik bölümü mezunu olmak veya

· Fakülte ve yüksekokulların herhangi bir lisans bölümünden mezun olup öğretmenlik formasyonu belgesine sahip olmak.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR

1. Değerlendirme, Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre belirlenmelidir. Buna göre,

· Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetler, · Kursiyerin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar, · Kursiyere kurs sonunda yapılan uygulamalı sınavlar, 100 puan üzerinden değerlendirilir.

2. Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar veya varsa ödev ya da projelere göre yapılır. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan dersin puanı veya notu, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan veya not, kursun başarı puan ya da notu olarak değerlendirilir.  

3. Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi kullanılarak da yapılabilir.

4. Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.

BELGELENDİRME

Kursu başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi düzenlenir.

PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde toplam 44 ders saatidir.

 

MODÜLÜ

SÜRESİ

Zekâ Oyunları Eğitiminin Genel Amacı

5

Zekâ Oyunları Eğitiminde Temel Kavramlar

4

Zekâ Oyunlarında Temel Beceriler

10

Zekâ Oyunları Çeşitleri

10

Zekâ Oyunları Etkinliği Planlama

5

Etkinlik Örnekler

10

TOPLAM

44

 

 


0
KOMEK
Konya Büyükşehir Belediyesi
Kuruluşudur.
Sıkça Sorulan Sorular
KOMEK Üye Platformu
Kurumsal
Kurs Merkezleri
Akademik Takvim
Konya Büyükşehir Belediyesi
KOMEK İletişim
Yayınlarımız
Dokümanlar
KOMEK Dergi
Logolarımız
Bu sitedeki tüm içerik ve görsel malzemenin telif hakları KOMEK'e aittir. izinsiz kullanılamaz.