Anasayfa Kurumsal Kurs Merkezlerimiz Sergi ve Satış Yerleri Branşlar İletişim Projeler Balkanlar

 

ALAN             :  CAN VE MAL GÜVENLİĞİ

MESLEK        : YEREL YÖNETİMLERDE ZABITA VE DESTEK HİZMETLERİ

PROGRAMIN AMAÇLARI

Yerel Yönetimlerde Zabıta ve Destek Hizmetleri Programını bitiren bireyin;

1. Yerel Yönetimler Mevzuatı konusunda bilgi ve beceriye sahip olması ve mesleğin gerektirdiği kurallara uygun davranması,

2. Belediye teşkilatı ve personel istihdamını kavraması,

 3. Mesleğin gerektirdiği yerel mevzuat kanunlarını açıklaması,

4. Belediye Zabıtalığı ve devlet memurluğu görev ve sorumluluklarının bilincine varması,

5. Belediye cezaları ile ilgili idari yaptırımlar ve karar verme yetkisi konularında bilgi sahibi olması,

6. Karayolları trafik kanunu kapsamında trafik belgeleri, trafik kuralları, trafik kazaları, adli kovuşturma ve cezaların uygulanması konularında bilgi sahibi olması,

7. Tüketici hakları bilincini kazanması

8. Hayvanların tanımlanması ve kayıt altına alınması ile canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerin sevkleri ve satışına ilişkin sağlık koşullarını açıklaması,

9. Bitki sağlığı ve üretimi, toptan ve perakende satışı ile ilgili resmi kontrolleri yapması,  

10. Toptancı hallerinin kurulması, kapatılması, yönetimi ile ilgili bilgi sahibi olması, haldeki işletmelerin ve pazar yerlerinin işletilmesini denetlemesi,

11. Sosyal ve toplumsal iletişim kültürünü geliştirmesi, takip etmesi, kamu yararı ve vatandaş memnuniyeti bilincini geliştirmesi,

12. Sosyal ve iş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurması, kendini mesleki ve kişisel olarak sürekli geliştirerek güncel tutması,

13. Büro yönetimi, halkla İlişkiler, işletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerilerini kazanması,

14. Çevreye karşı duyarlı olması, çevre sağlığı bilincini geliştirmesi ve çevreyi koruması,

15. İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapma becerisi kazanması,

16. İş sağlığı mevzuatına uyması ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, afet acil durum planlarını uygulaması ve bu konuda bilinçlenmesi

17. Kurumsal gelişim ve hizmet iyileştirmeleri alanında araştırma yapma kabiliyeti kazanması amaçlanmaktadır.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

1. En az lise mezunu olmak.

2. 17 yaşını bitirmiş olmak.

3. Sağlık durumu kurs programının öğrenimine elverişli olmak.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Kursun amaçlarına ulaşıp ulaşmadığı programın özelliğine göre her türlü bilişim teknoloji yöntemiyle ölçülebilir.

2. Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

3. Değerlendirme; teorik ve uygulamalı olarak yapılmalıdır.

4. Teorik değerlendirme, programın tüm amaçlarının kazanılıp kazanılmadığını ölçecek şekilde yapılmalıdır

5. Değerlendirme sınavı 100 puan üzerinden yapılmalı ve sınav başarısı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre belirlenmelidir.

BELGELENDİRME

Kursu başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi düzenlenir.

PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde toplam en fazla 80 ders saatidir. Sürelerin konulara göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

KONULAR

SÜRE (DERS SAATİ)

Belediye Mevzuatı

14

Belediye Zabıtalığı ve Devlet Memurluğu

8

Belediye Cezaları Mevzuatı

6

Çevre Bilinci

10

Trafik Mevzuatı

6

Tüketicinin Hakları Bilinci

6

İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri

8

Hayvan Hakları ve Sağlıklı Gıda Bilinci

16

Kişisel Gelişim, İş Yerinde Ruh Sağlığı ve İletişim

6

TOPLAM

80

 

 


0
KOMEK
Konya Büyükşehir Belediyesi
Kuruluşudur.
Sıkça Sorulan Sorular
KOMEK Üye Platformu
Kurumsal
Kurs Merkezleri
Akademik Takvim
Konya Büyükşehir Belediyesi
KOMEK İletişim
Yayınlarımız
Dokümanlar
KOMEK Dergi
Logolarımız
Bu sitedeki tüm içerik ve görsel malzemenin telif hakları KOMEK'e aittir. izinsiz kullanılamaz.