Anasayfa Kurumsal Kurs Merkezlerimiz Sergi ve Satış Yerleri Branşlar İletişim Projeler Balkanlar

 

ALANI                     :KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM

PROGRAMIN ADI : TOPLULUK ÖNÜNDE KONUŞMA (HİTABET) GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ

PROGRAMIN AMAÇLARI

Topluluk Önünde Konuşma (Hitabet) Kurs Programı ile kursiyerlerin;

1. Bir grubun huzurunda konuşmayı başarabilmesi,

2. Konuşma sırasındaki heyecan ve tedirginlik hissini yenebilmesi,

3. Topluluk karşısında kendini ifade ederken, doğru davranışlar ve sözcükler bulabilmesi,

4. Konuşma yapılacak grubun büyüklüğü ya da küçüklüğü karşısında nasıl davranılacağını bilmesi,

5. Başarılı olmak için gerekli olan beden dili fonetik donanıma ulaşması amaçlanmıştır

 PROGRAMIN GİRİŞ KOŞULLARI

 18 yaşını tamamlamış olmak ve sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya elverişli olmak şartıyla aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayanlar kurs programına katılabilirler.

 a. Lise veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olmak,

b. MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak,

c. Okuryazar olup, işletmelerin ilgili bölümlerinde en az 6 ay çalışmış veya çalışıyor olmak

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR

1.Değerlendirme, Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre belirlenmelidir. • Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetler, • Kursiyerin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar, • Kursiyere kurs sonunda yapılan uygulamalı sınavlar, 100 puan üzerinden değerlendirilir.

2. Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar veya varsa ödev ya da projelere göre yapılır. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan dersin puanı veya notu, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan veya not, kursun başarı puan ya da notu olarak değerlendirilir.

3. Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi kullanılarak da yapılabilir.

4. Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır. BELGELENDİRME Kursu başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi düzenlenir.

PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 Topluluk Önünde Konuşma (Hitabet) Kurs Programı’nın süresi; günde en fazla 6 ders saati uygulanacak şekilde toplam 74 saattir

 

MODÜLÜ

SÜRESİ

Topluluk Önünde Konuşmanın Temel Parçaları, Esasları

20

Konuşmacının Temel Parçaları ve Esasları

22

Mekân ve Dinleyiciler, Küçük-Orta-Büyük Mekân Hazırlıkları

20

Basın-Medya Plan ve Esasları, Mizah-Espri-Risk Şablonu-Gerçeklik

12

TOPLAM

74

 

 


0
KOMEK
Konya Büyükşehir Belediyesi
Kuruluşudur.
Sıkça Sorulan Sorular
KOMEK Üye Platformu
Kurumsal
Kurs Merkezleri
Akademik Takvim
Konya Büyükşehir Belediyesi
KOMEK İletişim
Yayınlarımız
Dokümanlar
KOMEK Dergi
Logolarımız
Bu sitedeki tüm içerik ve görsel malzemenin telif hakları KOMEK'e aittir. izinsiz kullanılamaz.