Anasayfa Kurumsal Kurs Merkezlerimiz Sergi ve Satış Yerleri Branşlar İletişim Projeler Balkanlar

 

ALANI                   : BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

PROGRAMIN ADI: MOBILE TABANLI WEB TASARIM GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ

PROGRAMIN AMAÇLARI

 Mobile Tabanlı Web Tasarım Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs programını bitiren bireyin,

1. Mobile cihazların ekran özelliklerine göre kurulum yapması,

 2. Html 5.0 komutlarıyla mobil yazılımı yapması,

3. CSS 3.0 komutlarıyla mobil yazılımı yapması,

4. Javascript programlama diliyle kod yazması,

5. Jquery mobil kütüphanesini kullanması amaçlanmaktadır.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

18 yaşını tamamlamış olmak ve sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya elverişli olmak şartıyla aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayanlar kurs programına katılabilirler. a. Meslek liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olmak,

b. MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak,

c. Okuryazar olup, işletmelerin ilgili bölümlerinde en az 6 ay çalışmış veya çalışıyor olmak

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR

1-Her modül sonrasında değerlendirme yapılmalıdır.

2. Başarım ölçütleri bilgi, beceri ve yeterlikler bazında açıklanmalıdır.

3. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri kursun amaçları ve kazanımları ile uyumlu olmalıdır.

 4. Değerlendirme, Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre; · Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetler, · Kursiyerin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar, · Kursiyere kurs sonunda uygulanan yazılı sınavlar, 100 puan üzerinden yapılır.

5. Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar veya varsa ödev ya da projelere göre yapılmalıdır. Puanlama yapılırken teorik kısım %40, uygulamalı kısım ise %60 olarak ile belirlenmelidir. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan dersin puanı veya notu, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan veya not, kursun başarı puan ya da notu olarak değerlendirilir.

 6. Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi kullanılarak da yapılabilir.

7. Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.

BELGELENDİRME

Kursu başarı ile tamamlayanlara Kurs Bitirme Belgesi, Not Döküm Çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir. Kursu tamamlamadan ayrılanlara başardıkları modülleri gösteren Not Döküm Çizelgesi verilir.

PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi toplam 64 (Atmış Dört) ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler.

 

MODÜLÜ

SÜRESİ

MOBİL CİHAZ KURULUMU

8

HTML 5.0 İLE WEB SAYFASI OLUŞTURMA

8

CSS 3.0 İLE SAYFA BİÇİMLENDİRME

16

JAVASCRIPT PROGRAMLAMA

16

JQUERY MOBİL ARA YÜZ TASARIM

16

TOPLAM

64

 

 


0
KOMEK
Konya Büyükşehir Belediyesi
Kuruluşudur.
Sıkça Sorulan Sorular
KOMEK Üye Platformu
Kurumsal
Kurs Merkezleri
Akademik Takvim
Konya Büyükşehir Belediyesi
KOMEK İletişim
Yayınlarımız
Dokümanlar
KOMEK Dergi
Logolarımız
Bu sitedeki tüm içerik ve görsel malzemenin telif hakları KOMEK'e aittir. izinsiz kullanılamaz.