Anasayfa Kurumsal Kurs Merkezlerimiz Sergi ve Satış Yerleri Branşlar İletişim Projeler Balkanlar

 

ALAN                      :EL SANATLARI  TEKNOLOJİSİ

PROGRAMIN ADI  : KANAVİÇE

PROGRAMIN AMAÇLARI

Kanaviçe kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması,

2. Geleneksel Türk işleme tekniklerini ve işlemelerin tarihi gelişimini araştırarak dosya hazırlaması,

3. Nakışta işlemeye hazırlık ve ürünü kullanıma hazır hâle getirme işlemlerini yapması,

4. Cansız modellerden kompozisyon oluşturup objenin eskiz çizimini ve gölgelendirmesini yapması,

5. Hazırladığı kalıba desen çizip zemin üzerine deseni geçirme, germe ve işleme işlerini yapması,

6. Kanaviçe yapması,

7. Ürünlerin bakımı ve korunması, amaçlanmaktadır.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

1.Okuryazar olmak,

2. 13 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR

1.Her modül sonrasında değerlendirme yapılmalıdır.

2. Başarım ölçütleri bilgi, beceri ve yeterlikler bazında açıklanmalıdır.

3. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri kursun amaçları ve kazanımları ile uyumlu olmalıdır.

4. Değerlendirme, Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre;

· Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetleri,

· Kursiyerin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar,

· Kursiyere kurs sonunda uygulanan yazılı sınavlar, 100 puan üzerinden yapılır.

5. Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar ve/veya varsa ödev-projelere göre yapılmalıdır. Puanlama yapılırken teorik ve uygulamalı kısmın değerlendirmedeki ağırlığı kurs programının özelliğine göre eğitici tarafından belirlenmelidir. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan dersin puanı veya notu, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan veya not, kursun başarı puan ya da notu olarak değerlendirilir. 6. Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi kullanılarak da yapılabilir.

7. Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.

BELGELENDİRME

Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi, not döküm çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.

PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Kurs programı, günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde planlanmalıdır Kurs süresi toplam 143 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler.

 

MODÜLÜ

SÜRESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

8

GELENEKSEL TÜRK İŞLEME SANATLARI

18

NAKIŞTA İŞLEMEYE HAZIRLIK

21

DESEN PANOSU

24

DESEN TASARIMLARI

32

KANAVİÇE YAPIMI

24

ÜRÜNLERİN BAKIMI VE KORUNMAS

16

TOPLAM

143

 

 


0
KOMEK
Konya Büyükşehir Belediyesi
Kuruluşudur.
Sıkça Sorulan Sorular
KOMEK Üye Platformu
Kurumsal
Kurs Merkezleri
Akademik Takvim
Konya Büyükşehir Belediyesi
KOMEK İletişim
Yayınlarımız
Dokümanlar
KOMEK Dergi
Logolarımız
Bu sitedeki tüm içerik ve görsel malzemenin telif hakları KOMEK'e aittir. izinsiz kullanılamaz.