Anasayfa Kurumsal Kurs Merkezlerimiz Sergi ve Satış Yerleri Branşlar İletişim Projeler Balkanlar

 

ALANI                    : KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM

PROGRAMIN ADI: İŞ VE SOSYAL HAYATTA İLETİŞİM

PROGRAMIN AMAÇLARI

 İş ve Sosyal Hayatta İletişim Kursunu tamamlayan bireyin, 1. İletişimin temel kavramlarını ve ögelerini tanıması, iletişimin temel süreçlerini öğrenmesi, iletişim sürecinde temel değerlere saygılı olma duyarlılığı kazanması, etkili iletişim yöntemlerini kullanması, temel iletişim araçlarını kullanarak etkili iletişim kurması, 2. Sözlü ve sözsüz iletişim yöntemleri ile dili etkili kullanmayı öğrenmesi, iletişim sürecinde kültürel farklılık ve görgü kurallarına uygun iletişim sürecini yürütme becerisini kazanması, 3. İş yaşamındaki kuralları uygulayarak kurum politikasına uygun etkili ilişkiler kurması, 4. İnsan ilişkilerini düzenleyen kurallara uygun davranış sergilemesi, 5. Çevreyle sağlıklı kişisel ilişkiler geliştirebilmesi, 6. Toplumsal gruplarla sağlıklı ilişki kurulması ve ilişkilerin geliştirilmesi, 7. Bireysel özelliklerini tanıyıp iş hayatı, sosyal ve kültürel hayatta etkili iletişim kurmaya yönelik bilgi ve becerileri kazanması, Amaçlanmaktadır.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

  1. En az okuryazar olmak, 2. 13 Yaşını tamamlamış olmak, 3. Programın gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR

  1. Değerlendirme, Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre; • Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetleri, • Kursiyerin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar, • Kursiyere kurs sonunda yapılan uygulamalı sınavlar, 100 puan üzerinden yapılır. 2. Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar veya varsa ödev ya da projelere göre yapılır. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan dersin puanı veya notu, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan veya not, kursun başarı puan ya da notu olarak değerlendirilir. 3. Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi kullanılarak da yapılabilir. 4. Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.

BELGELENDİRME

Kursu başarı ile tamamlayanlara kurs bitirme belgesi düzenlenerek kazandıkları yeterlilikler belgelendirilir.

PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

İş Hayatında İletişim kurs programının toplam eğitim süresi 48 saat olarak planlanmıştır

 

MODÜLÜ

SÜRESİ

İletişimin Doğası

8

İletişim Yönetimi

8

İş hayatında iletişim

8

İnsan ilişkilerini Düzenleyen Toplumsal Kurallar

8

Kişisel İlişkiler

8

Birey ve Toplumsal İletişim

8

TOPLAM

48

 

 


0
KOMEK
Konya Büyükşehir Belediyesi
Kuruluşudur.
Sıkça Sorulan Sorular
KOMEK Üye Platformu
Kurumsal
Kurs Merkezleri
Akademik Takvim
Konya Büyükşehir Belediyesi
KOMEK İletişim
Yayınlarımız
Dokümanlar
KOMEK Dergi
Logolarımız
Bu sitedeki tüm içerik ve görsel malzemenin telif hakları KOMEK'e aittir. izinsiz kullanılamaz.