Anasayfa Kurumsal Kurs Merkezlerimiz Sergi ve Satış Yerleri Branşlar İletişim Projeler Balkanlar

 

ALAN             : KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM

MESLEK        :  HABER SPİKERLİĞİ-SPİKERLİK-SUNUCULUK

PROGRAMIN AMAÇLARI

Spikerlik-Sunuculuk kurs programını bitiren bireyin;

1. Dilin bileşenlerini kullanması,  2. Tüm yayın ortamlarında etkili anlatım teknik ve özelliklerini kullanması,  3. Röportaj yaparken etkili konuşma tekniğini uygulaması,

4. Kamera karşısı uygulamalarına hakim olması,  5. Her türlü canlı yayın bağlantısını yapabilmesi,  6. Beden dilini doğru kullanarak, sunuma uygun davranış sergilemesi,

7. Haber Spikeri mesleki bilgisine sahip olması amaçlanmaktadır.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

1. En az lise mezunu olmak  2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve ruhsal özelliklere sahip olmak

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ ESASLAR

1. Her modül sonrasında değerlendirme yapılmalıdır.

2. Başarım ölçütleri bilgi, beceri ve yeterlikler bazında açıklanmalıdır.

3. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri programın amaçları ve kazanımları ile uyumlu olmalıdır.

4. Değerlendirme, Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre;

- Öğrencinin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetleri,

- Öğrencinin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar,

- Öğrenciye program sonunda uygulanan yazılı sınavlar, 100 puan üzerinden yapılır.

5. Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar veya varsa ödev ya da projelere göre yapılmalıdır. Puanlama yapılırken teorik kısım %40, uygulamalı kısım ise %60 olarak ile belirlenmelidir. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan dersin puanı veya notu, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan veya not, programın başarı puan ya da notu olarak değerlendirilir.

6. Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi kullanılarak da yapılabilir.

7. Öğrencilerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.

PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Programın süresi; günde en fazla 6 ders saati uygulanacak şekilde belirtilir. Kurs süresi toplam 263 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler.

BELGELENDİRME

Kursu başarı ile tamamlayanlara Kurs Bitirme Belgesi, Not Döküm Çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir.  Kursu tamamlamadan ayrılanlara başardıkları modülleri gösteren Not Döküm Çizelgesi verilir.

 

MODÜL ADI

SÜRE

DİLİN BİLEŞENELERİNİ TANIMA

36

ETKİLİ KONUŞMA TEKNİĞİNDE ANLATIM ÖZELLİKLERİ

27

RÖPORTAJDA ETKİLİ KONUŞMA ÖĞELERİNİ KULLANMA

36

KAMERA KARŞISI UYGULAMALARI

68

CANLI YAYIN YÖNETİMİ

24

YAYINDA BEDEN DİLİ, DIŞ GÖRÜNÜŞ ve DAVRANIŞ

36

HABER SPİKERİ (REDAKTÖR SPİKERLİK)

36

TOPLAM KURS SÜRESİ (Saat):

263

 

 


0
KOMEK
Konya Büyükşehir Belediyesi
Kuruluşudur.
Sıkça Sorulan Sorular
KOMEK Üye Platformu
Kurumsal
Kurs Merkezleri
Akademik Takvim
Konya Büyükşehir Belediyesi
KOMEK İletişim
Yayınlarımız
Dokümanlar
KOMEK Dergi
Logolarımız
Bu sitedeki tüm içerik ve görsel malzemenin telif hakları KOMEK'e aittir. izinsiz kullanılamaz.