Anasayfa Kurumsal Kurs Merkezlerimiz Sergi ve Satış Yerleri Branşlar İletişim Projeler Balkanlar

 

ALAN                     : BAHÇECİLİK

PROGRAMIN ADI : BİTKİSEL ÜRETİMDE İYİ TARIM UYGULAMALARI

PROGRAMIN AMAÇLARI

İyi Tarım Uygulamaları(Bitkisel) kurs programını bitiren bireyin,

1. İyi tarım uygulamaları amaçları ve hedefleri hakkında bilgi sahibi olması,

2. İyi tarım uygulamaları sisteminde yer alan paydaşlar ve bunların görevleri hakkında bilgi sahibi olması,

3. Risk analizinin önemi, risk analizinin nasıl yapılacağı konularında bilgi sahibi olması

4. Bitki sağlığı, entegre mücadele teknikleri ve hakkında bilgi sahibi olması

5. Gübre çeşitleri ve gübreleme teknikleri hakkında bilgi sahibi olması,

6. İyi tarım uygulamaları kontrol noktaları ve uygunluk kriterleri hakkında bilgi sahibi olması,

7. İyi tarım uygulamaları sisteminin işleyiş şekli ve ana unsurları ile kayıt tutmanın önemi hakkında bilgi sahibi olması,

8. İyi tarım uygulamalarında kalite yönetim sisteminin önemini kavraması, amaçlanmaktadır

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

  1. İlkokul mezunu olmak,
  2.  18 yaşının tamamlamış olmak,
  3. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlilikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak

BELGELENDİRME

 Kursu başarı ile tamamlayanlara Kurs Bitirme Belgesi, Not Döküm Çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir. Kursu tamamlamadan ayrılanlara başardıkları modülleri gösteren Not Döküm Çizelgesi verilir.

PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi toplam 84 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama saatlerini belirler.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR

1-Her modül sonrasında değerlendirme yapılmalıdır.

2. Başarım ölçütleri bilgi, beceri ve yeterlikler bazında açıklanmalıdır.

3. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri kursun amaçları ve kazanımları ile uyumlu olmalıdır.

 4. Değerlendirme, Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre; · Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetler, · Kursiyerin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar, · Kursiyere kurs sonunda uygulanan yazılı sınavlar, 100 puan üzerinden yapılır.

5. Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar veya varsa ödev ya da projelere göre yapılmalıdır. Puanlama yapılırken teorik kısım %40, uygulamalı kısım ise %60 olarak ile belirlenmelidir. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan dersin puanı veya notu, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan veya not, kursun başarı puan ya da notu olarak değerlendirilir.

6. Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi kullanılarak da yapılabilir.

7. Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.

 

MODÜL ADI

SÜRE

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ

12

İYİ TARIM UYGULAMALARI

8

İYİ TARIM UYGULAMALARI MEVZUATI

16

RİSK ANALİZİ

8

İTU’DA BİTKİ SAĞLIĞI

8

GÜBRE ÇEŞİTLERİ VE GÜBRELEME TEKNİKLERİ

8

BİTKİSEL ÜRETİMDE KONTROL NOKTALARI VE UYGUNLUK KRİTERLERİ

20

BİTKİSEL ÜRETİMDE KONTROL NOKTALARI VE UYGUNLUK KRİTERLERİNİN ARAZİ KOŞULLARINDA UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

4

TOPLAM

84

 

 


0
KOMEK
Konya Büyükşehir Belediyesi
Kuruluşudur.
Sıkça Sorulan Sorular
KOMEK Üye Platformu
Kurumsal
Kurs Merkezleri
Akademik Takvim
Konya Büyükşehir Belediyesi
KOMEK İletişim
Yayınlarımız
Dokümanlar
KOMEK Dergi
Logolarımız
Bu sitedeki tüm içerik ve görsel malzemenin telif hakları KOMEK'e aittir. izinsiz kullanılamaz.