Anasayfa Kurumsal Kurs Merkezlerimiz Sergi ve Satış Yerleri Branşlar İletişim Projeler Balkanlar

PROGRAM ALANI         : İNŞAAT TEKNOLOJİLERİ

PROGRAMIN ADI          :  BİLGİSAYAR DESTEKLİ YAPI TASARIMI İDECAD GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ

PROGRAMIN AMAÇLARI

Bilgisayar Destekli Yapı Tasarımı-İDECAD, Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs programını bitiren bireyin,

1. İDECAD programı ile tasarım ekranı düzenlemesi yapması, yardımcılarını seçmesi ve bir binayı modelleyebilmesi,

2. Gerekli ortam sağlandığında; İDECAD programı ile ayarlar ve analiz yapması,

3. Gerekli ortam sağlandığında, İDECAD programı ile sonuç irdelemesi ve çizim yapması

amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN AMAÇLARI

Bilgisayar Destekli Yapı Tasarımı-İDECAD, Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs programını bitiren bireyin,

1. İDECAD programı ile tasarım ekranı düzenlemesi yapması, yardımcılarını seçmesi ve bir binayı modelleyebilmesi,

2. Gerekli ortam sağlandığında; İDECAD programı ile ayarlar ve analiz yapması,

3. Gerekli ortam sağlandığında, İDECAD programı ile sonuç irdelemesi ve çizim yapması

amaçlanmaktadır.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

18 yaşını tamamlamış olmak ve sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya elverişli olmak şartıyla aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayanlar kurs programına katılabilirler.

a. Meslek liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olmak,

b. MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak,

c. Okuryazar olup, işletmelerin ilgili bölümlerinde çalışmış veya çalışıyor olmak

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR

1. Her modül sonrasında değerlendirme yapılmalıdır.

2. Başarım ölçütleri bilgi, beceri ve yeterlikler bazında açıklanmalıdır.

3. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri kursun amaçları ve kazanımları ile uyumlu olmalıdır.

4. Değerlendirme, Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre;

• Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetler,

• Kursiyerin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar,

• Kursiyere kurs sonunda uygulanan yazılı sınavlar, 100 puan üzerinden yapılır.

5. Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar veya varsa ödev ya da projelere göre yapılmalıdır. Puanlama yapılırken teorik kısım %40, uygulamalı kısım ise %60 olarak ile belirlenmelidir. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan dersin puanı veya notu, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan veya not, kursun başarı puan ya da notu olarak değerlendirilir.

6. Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi kullanılarak da yapılabilir.

7. Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.

BELGELENDİRME

Kursu başarı ile tamamlayanlara Kurs Bitirme Belgesi, Not Döküm Çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir.

Kursu tamamlamadan ayrılanlara başardıkları modülleri gösteren Not Döküm Çizelgesi verilir.

PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi toplam 40 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler.

MODÜL ADI

SÜRE

TEMEL BİNA TASARIMI

16

AYARLAR VE ANALİZ

8

SONUÇ İRDELEME VE ÇİZİM

16

TOPLAM

40

 

 


0
KOMEK
Konya Büyükşehir Belediyesi
Kuruluşudur.
Sıkça Sorulan Sorular
KOMEK Üye Platformu
Kurumsal
Kurs Merkezleri
Akademik Takvim
Konya Büyükşehir Belediyesi
KOMEK İletişim
Yayınlarımız
Dokümanlar
KOMEK Dergi
Logolarımız
Bu sitedeki tüm içerik ve görsel malzemenin telif hakları KOMEK'e aittir. izinsiz kullanılamaz.