Anasayfa Kurumsal Kurs Merkezlerimiz Sergi ve Satış Yerleri Branşlar İletişim Projeler Balkanlar

 

ALAN        : GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

MESLEK   : BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODA TASARIMI

PROGRAMIN AMAÇLARI

 Bu kurs programı sonunda bireyin;

1. Model araştırmaları yapması,

2. Artistik çizim yapması,

 3. Bilgisayarda temel düzenlemeler yapması,

4. Bilgisayarda resim işlemesi, amaçlanmaktadır.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

1-Okuryazar olmak,

2. 13 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kursun amaçlarını yerine getirebilecek bedensel ve zihinsel özelliklere sahip olmak,

4. Temel bilgisayar kullanma becerilerine sahip olmak.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR

1. Her modül sonrasında değerlendirme yapılmalıdır.

2. Başarım ölçütleri bilgi, beceri ve yeterlikler bazında açıklanmalıdır.

3. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri kursun amaçları ve kazanımları ile uyumlu olmalıdır.

4. Değerlendirme, Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre; · Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetleri, · Kursiyerin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar, · Kursiyere kurs sonunda uygulanan yazılı sınavlar, 4 100 puan üzerinden yapılır.

5. Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar veya varsa ödev ya da projelere göre yapılmalıdır. Puanlama yapılırken teorik kısım %40, uygulamalı kısım ise %60 olarak ile belirlenmelidir. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan dersin puanı veya notu, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan veya not, kursun başarı puan ya da notu olarak değerlendirilir.

6. Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi kullanılarak da yapılabilir.

7. Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.

BELGELENDİRME

Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi, not döküm çizelgesi 5 ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.

PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Kurs programı günde en fazla 8 ders saati olacak şekilde planlanmalıdır. Kurs süresi toplam 120 (yüz yirmi) ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler.

 

MODÜLÜ

SÜRESİ

Model Araştırmaları

32

Artistik Çizim

32

Vektörel Çizim

24

Görüntü Düzenleme

32

TOPLAM

120

 

 

 

 

 


0
KOMEK
Konya Büyükşehir Belediyesi
Kuruluşudur.
Sıkça Sorulan Sorular
KOMEK Üye Platformu
Kurumsal
Kurs Merkezleri
Akademik Takvim
Konya Büyükşehir Belediyesi
KOMEK İletişim
Yayınlarımız
Dokümanlar
KOMEK Dergi
Logolarımız
Bu sitedeki tüm içerik ve görsel malzemenin telif hakları KOMEK'e aittir. izinsiz kullanılamaz.