Anasayfa Kurumsal Kurs Merkezlerimiz Sergi ve Satış Yerleri Branşlar İletişim Projeler Balkanlar

 

ALAN           : HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

MESLEK      : ARI SÜTÜ ÜRETİMİ VE ANA ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ

PROGRAMIN AMAÇLARI

Arı sütü üretimi ve ana arı yetiştiriciliği kurs programını tamamlayan bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,

 2. Arı sütünü tekniğe uygun hasat etmesi,

3. Ana arı yetiştiriciliği yapması, amaçlanmaktadır

GİRİŞ KOŞULLARI

1. Okuryazar olmak.

 2. 13 yaşını tamamlamış olmak.

3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Her modül sonrasında değerlendirme yapılmalıdır.

 2. Başarım ölçütleri bilgi, beceri ve yeterlikler bazında açıklanmalıdır.

3. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri kursun amaçları ve kazanımları ile uyumlu olmalıdır.

 4. Değerlendirme, Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre; • Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetleri, • Kursiyerin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar, • Kursiyere kurs sonunda uygulanan yazılı sınavlar, 100 puan üzerinden yapılır.

 5. Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar ve/veya varsa ödev-projelere göre yapılmalıdır. Puanlama yapılırken teorik ve uygulamalı kısmın değerlendirmedeki ağırlığı kurs programının özelliğine göre eğitici tarafından belirlenmelidir. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan dersin puanı veya notu, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan veya not, kursun başarı puan ya da notu olarak değerlendirilir.

6. Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi kullanılarak da yapılabilir.

7. Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.

BELGELENDİRME

Kursu başarı ile tamamlayanlara Kurs Bitirme Belgesi, Not Döküm Çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir. Kursu tamamlamadan ayrılanlara başardıkları modülleri gösteren Not Döküm Çizelgesi verilir.

PROGRAM SÜRESİ

Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi toplam 40 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler.

 

NO

MODÜLÜ

SÜRE

1

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

12

2

ARI SÜTÜ ÜRETİMİ

12

3

ANA ARI YETİŞTİRME

16

TOPLAM

40

 

 

 

 


0
KOMEK
Konya Büyükşehir Belediyesi
Kuruluşudur.
Sıkça Sorulan Sorular
KOMEK Üye Platformu
Kurumsal
Kurs Merkezleri
Akademik Takvim
Konya Büyükşehir Belediyesi
KOMEK İletişim
Yayınlarımız
Dokümanlar
KOMEK Dergi
Logolarımız
Bu sitedeki tüm içerik ve görsel malzemenin telif hakları KOMEK'e aittir. izinsiz kullanılamaz.