Anasayfa Kurumsal Kurs Merkezlerimiz Sergi ve Satış Yerleri Branşlar İletişim Projeler Balkanlar

ALANI                      : KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM

PROGRAMIN ADI : AB HİBE FONLARINA YÖNELİK PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

 

PROGRAMIN AMAÇLARI: Bu Program ile kursiyerlerin;

1. Proje, proje metni, proje fişi ve proje döngüsü kavramlarını tanımaları

2. Projenin yapısına uygun sorun, paydaş, hedef ve strateji analiz yöntemlerini tanıyarak sorun, paydaş/lar, hedef ve strateji analizi yapabilmeleri

3. Proje bileşenlerinden proje çevirimi, proje yaklaşımı, projenin amaçlarını kuralına uygun olarak hazırlama becerisi kazanmaları

4. Projelerin mantıksal çerçeve yaklaşımını kavramaları

5. Projenin göstergeleri ve doğrulama kaynaklarını kuralına uygun olarak hazırlayabilmeleri

6. Proje bütçesini gerekçeleri ile birlikte hazırlama becerisi kazanmaları

7. Projenin maliyetleri ile kaynak, araç ve gereç planlamasını eksiksiz ve kuralına uygun olarak hazırlayabilmeleri

8. Faaliyetler ve zaman planlamasını kuralına uygun olarak hazırlayabilmeleri

9. Projenin risk analizi ve varsayımlarını oluşturma, yerleştirme ve değerlendirme becerisi kazanmaları

10. Proje başvuru formları ve eklerini kuralına uygun olarak doğru bir şekilde oluşturabilmeleri

11. Projede sürdürülebilirlik, izleme ve değerlendirme vb. adımları kuralına uygun olarak gerçekleştirme becerisi kazanmaları

12. AB-Türkiye ilişkileri, AB mali yardımları, hibe programlar ve Türkiye’de uygulanışı konularında belli başlı bilgiler edinmeleri beklenmektedir.

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:

 Kurs bitiminde MEB Özel Kurslar Yönetmeliği’nin ilgili maddesine göre teorik (yazılı) ve uygulamalı sınav yapılır. Yazılı sınav sonunda başarılı olanlar uygulama sınavına alınırlar. Teorik ve uygulamalı sınavların değerlendirilmesi ayrı ayrı aşağıda belirtilen puanlama esaslarına göre yapılır. Sınav sonucunda başarılı olanlara “Kurs Bitirme Belgesi” verilir.

 

PUAN

NOT

DERECE

0-44

D

BAŞARISIZ

45-69

C

ORTA

70-84

B

İYİ

85-100

A

PEKİYİ

 

PROGRAMIN SÜRESİ:

Programın toplam eğitim süresi 24 saat olarak planlanmıştır.

 

MODÜLÜ

İÇERİĞİ

SÜRESİ

GENEL BİLGİLENDİRME

1-AB ve AB-Türkiye İlişkileri

2- AB Mali Yardımları ve Türkiye’de Uygulanışı

3- AB Hibe Programları ve Örnekler

4- Proje Tanıtımı ve Yönetimi

5- Mevcut Durum Analizi

6- Örnek Olay İncelemeleri

6

AB HİBE PROGRAMLARI FORMATI

1-Mantıksal Çerçeve Matrisi

2- Proje Uygulama Aşamaları, İzleme, Değerlendirme Metotları

3- İzleme, Risk Yönetimi, Bütçe Faaliyet Uygunluğu

6

UYGULAMALI EĞİTİM

Örnek Proje Uygulamaları

2- Proje Sonu Değerlendirme Metotları

3- Proje Başvuru Dokümanlarının Hazırlanması

6

UYGULAMALI EĞİTİM

1. Atölye Çalışması

2. Proje Hazırlama Uygulaması

3. Grup Çalışması

4. Çalışmaların Değerlendirilmesi

6

TOPLAM

 

24

 

 

 


0
KOMEK
Konya Büyükşehir Belediyesi
Kuruluşudur.
Sıkça Sorulan Sorular
KOMEK Üye Platformu
Kurumsal
Kurs Merkezleri
Akademik Takvim
Konya Büyükşehir Belediyesi
KOMEK İletişim
Yayınlarımız
Dokümanlar
KOMEK Dergi
Logolarımız
Bu sitedeki tüm içerik ve görsel malzemenin telif hakları KOMEK'e aittir. izinsiz kullanılamaz.