Anasayfa Kurumsal Kurs Merkezlerimiz Sergi ve Satış Yerleri Branşlar İletişim Projeler Balkanlar

ALAN               : ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

MESLEK         : GELİŞİMSEL ETKİNLİKLER (0-6 YAŞ)

PROGRAMIN AMAÇLARI

Gelişimsel Etkinlikler (0-6 Yaş) kurs programını tamamlayan bireyin;

1. Gelişim dönemleri ve gelişime etki eden faktörleri açıklaması,

2. 0-72 ay çocuklarının fiziksel gelişim özellikleri hakkında edindikleri bilgiler doğrultusunda uygun etkinlikler hazırlaması,

3. 0-72 ay çocuklarının motor gelişim özellikleri hakkında edindikleri bilgiler doğrultusunda uygun etkinlikler hazırlaması,

4. 0-72 ay çocuklarının bilişsel gelişim özellikleri hakkında edindikleri bilgiler doğrultusunda uygun etkinlikler hazırlaması,

5. 0-72 ay çocuklarının dil gelişim özellikleri hakkında edindikleri bilgiler doğrultusunda uygun etkinlikler hazırlaması,

6. 0-72 ay çocuklarının sosyal-duygusal gelişim özellikleri hakkında edindikleri bilgiler doğrultusunda uygun etkinlikler hazırlaması,

7. 0-72 ay çocuklarının cinsel ve ahlak gelişim özellikleri hakkında edindikleri bilgiler doğrultusunda uygun etkinlikler hazırlaması,

8. 0-72 ay çocuklarının öz bakım becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar hazırlaması,

9. İletişim türlerini, çocukla iletişimde olumsuzlukları ortadan kaldırma yöntemlerini açıklaması

10. Disiplin yöntemlerini ve olumsuz davranış karşısında takınılacak tutumları açıklaması,

11. Erken çocukluk grubunun özelliklerine uygun dramatik etkinlik örnekleri sunması,

12. Dramatik etkinlik şablonuna uygun plan, araç gereç-ortam hazırlaması,

13. 0-72 ay çocuklarının gelişim alanlarını destekleyen oyun ve oyuncaklar hazırlaması,

14. Yüz-vücut boyama ve animasyon çalışmalarında kullanılacak kostümler ve aksesuarlar hazırlaması amaçlanmaktadır.

 

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

1. Ortaokul / ilköğretim okulu mezunu olmak.  

2. 13 yaşını tamamlamış olmak

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR

1. Her modül sonunda değerlendirme yapılmalıdır.  

2. Değerlendirme; teorik ve performansa dayalı sınav olarak yapılmalıdır.

3. Teorik değerlendirme, modülün bütün kazanımlarını kapsayacak şekilde yapılmalıdır. 4. Performansa dayalı sınav, beceriye dönük başarım ölçütlerini içerecek şekilde hazırlanan kontrol listesine göre yapılmalıdır.

5. Değerlendirmenin teorik kısmı %40, uygulama %60 olarak dağıtılmalıdır.

6. Teorik ve performansa dayalı sınavda toplam puan; bireyin doğru cevapları ve davranışları için aldığı puanların toplamından oluşmalıdır.

7. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılmalı ve sınav başarısı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre belirlenmelidir.

 

BELGELENDİRME

Kursu başarı ile tamamlayanlara Kurs Bitirme Belgesi, Not Döküm Çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir.

Kursu tamamlamadan ayrılanlara başardıkları modülleri gösteren Not Döküm Çizelgesi verilir.

 

PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi toplam 612 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler.

 

MODÜL ADI

SÜRE

Çocuk Gelişimine Giriş

26

0-72 Ay Fiziksel Gelişim

25

0-72 Ay Motor Gelişim

23

0-72 Ay Bilişsel Gelişim

30

0-72 Ay Dil Gelişim

21

0-72 Ay Sosyal Duygusal Gelişim

23

0-72 Ay Cinsel ve Ahlak Gelişim

32

0-72 Ay Öz Bakım

108

Çocukla Etkili İletişim

36

Çocukta Davranış Yönetimi

36

Çocuk Gelişiminde Dramatik Etkinlikler

36

Dramatik Etkinlikler Planlama

36

0-72 Ay Oyun ve Oyuncak

116

Animasyon Çalışmaları

64

TOPLAM DERS SAATİ

612

 


0
KOMEK
Konya Büyükşehir Belediyesi
Kuruluşudur.
Sıkça Sorulan Sorular
KOMEK Üye Platformu
Kurumsal
Kurs Merkezleri
Akademik Takvim
Konya Büyükşehir Belediyesi
KOMEK İletişim
Yayınlarımız
Dokümanlar
KOMEK Dergi
Logolarımız
Bu sitedeki tüm içerik ve görsel malzemenin telif hakları KOMEK'e aittir. izinsiz kullanılamaz.