Anasayfa Kurumsal Kurs Merkezlerimiz Sergi ve Satış Yerleri Branşlar İletişim Projeler Balkanlar

 

ALAN        : HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

MESLEK    : SÜT SIĞIRI YETİŞTİRİCİSİ

MESLEK ELEMANI TANIMI Süt sığırı yetiştiriciliği konusunda barınaklar kurma, damızlık seçimi, sürü yönetimi, sağlıklı ve kaliteli süt üretimi, hastalıklarla mücadele ve süt sığırlarının beslenmesi yeterliliklerine sahip kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI 1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler hayvan yetiştiriciliği alanında; 1. Küçük/büyük ölçekli tarımsal işletmelerde, 2. Kendi işyerinde vb. yerlerde çalışabilirler.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir. 2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir. 3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir. 4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

· Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir. · Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir. · Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir. · Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir. · Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir. · Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

EĞİTİM SÜRESİ 1. Meslek programının toplam eğitim süresi 280/80 saat olarak planlanmıştır. 2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

YETERLİK VE MODÜL TABLOSU

MODÜLÜ

SÜRESİ

Yem Bitkileri Yetiştirme

40/8

Süt Sığırı Çiftliklerinin Planlanması

40/8

Süt Sığırcılığında Mekanizasyon

40/8

Süt Sığırlarının Beslenmesi

40/16

Süt Sığırcılığında Sürü Yönetimi

40/24

Süt Sığırlarında Sağlıklı Süt Üretimi

40/8

Süt Sığırlarında Sağlık ve Hastalıklardan Korunma

40/8

TOPLAM

280/80

 

 


1956
KOMEK
Konya Büyükşehir Belediyesi
Kuruluşudur.
Sıkça Sorulan Sorular
KOMEK Üye Platformu
Kurumsal
Kurs Merkezleri
Akademik Takvim
Konya Büyükşehir Belediyesi
KOMEK İletişim
Yayınlarımız
Dokümanlar
KOMEK Dergi
Logolarımız
Bu sitedeki tüm içerik ve görsel malzemenin telif hakları KOMEK'e aittir. izinsiz kullanılamaz.