Anasayfa Kurumsal Kurs Merkezlerimiz Sergi ve Satış Yerleri Branşlar İletişim Projeler Balkanlar

RESTORASYONCU

Meslek Alanı: İnşaat Teknolojisi
Meslek - Branş: Restorasyoncu
Branş Türü: Modüllü Branş
Branş Türü: 4.Seviye

MESLEK ELEMANI TANIMI
Kagir-ahşap binaların ve süsleme elemanlarının restorasyonunu, binaların rölövesini alarak, restitüsyon ve restorasyon projelerini bilgisayarlı ve elle çizme işlerini kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma becerisine sahip nitelikli kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1- Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak

2- Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler İnşaat Teknolojisi Alanında; Tarihi bina restorasyonunda,Süsleme elemanlarının bakım,onarım ve korunmasında, mimari bürolarda, rölöve, restitüsyon ve restorasyon proje çizimlerinde çalışabilirler.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak,

1- Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.
2- Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.
3- Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.
4- Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.
 

BELGELENDİRME
Sertifika programlarında, meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

1- Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
2- Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilirler.
3- Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.
4- Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
5- Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
6- Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

EĞİTİM SÜRESİ

1- Meslek programının toplam eğitim süresi 2560/1952 saat olarak planlanmıştır.Bu süreye 440/224 saatlik Mesleki Gelişim Modülleri ile 424 saatlik Mesleki Uygulamalar süreleri ilave edilecektir.
2- Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

 

MODÜLLER SÜRE
Temel İşlemler (İnşaat) 40/16
Bağıntılar 40/16
Ölçü ve Ölçekler 40/24
Geometrik Hesaplar 40/16
Statik Hesaplar 1 40/32
Statik Hesaplar 2 40/32
Geometrik Çizimler 40/32
İz Düşüm 40/24
Temel Görünüşler 40/24
Perspektif 40/32
Kesitler 40/24
Çizim 40/32
Ahşap 40/16
Alçı 40/32
Ahşap Oyma Restorasyon 40/32
Bitki Motifleri 40/32
Hayvansal Motif ve Figürleri 40/32
Geometrik Motifler 40/32
Duvar Bezeme 40/32
Fresko 40/32
Ahşap Bezeme 40/32
Bezemeli Eserlerin Bakım Onarım ve Korunması 40/32
Çini Restorasyonu 40/32
Varak Sanatı 40/32
Kurşun ve Tiffany Vitray Restorasyonu 40/32
Mozaik Vitray Restorasyonu 40/32
Alçı Vitray Restorasyonu 40/32
Cam Boyama 40/32
Ahşap Tavan ve Döşemeler 40/32
Ahşap Sütun ve Duvarlar 40/32
Yüzey Oyma 40/32
Dekupe Oyma 40/32
Tabii Şekil Oyma 40/32
Tornalamaya Hazırlık 40/32
Doğrusal Tornalama 40/32
Ahşap Kakma 40/32
Kaplama İle Kakma 40/32
Kündekâri 40/32
Sedef Kakma 40/32
Ahşap Eskitme 40/32
Taş Oyma 40/32
Horasan Harcı ve Malakari 40/32
Kâgir Yüzey Temizleme 40/32
Kâgir Eser Onarım ve Koruma 40/32
Rölöve Ölçüsü Alma 40/32
Rölöve Bina Proje Çizimi 40/32
Merdiven Çizimleri 40/32
Bina Plan Çizimleri 40/32
Çatı Çizimleri 40/32
Bina Kesit Çizimleri 40/32
Bina Görünüş Çizimleri 1 40/32
Bina Görünüş Çizimleri 2 40/32
Restitüsyon Projeleri 40/32
Restorasyon Projeleri 40/32
Bilgisayarla Çizime Hazırlık 40/32
Bilgisayarla Kapı ve Pencere Çizimi 40/32
Bilgisayarla Merdiven Çizimi 40/32
Bilgisayarla Zemin Kat Planı Çizimi 40/32
Bilgisayarla Normal Kat Planı Çizimi 40/32
Bilgisayarla Çatı Çizimler 40/32
Bilgisayarla Kesit Çizimi 40/32
Bilgisayarla Görünüş Çizimi 40/32
Bilgisayarla Restitüsyon ve Restorasyon Proje Çizimleri 40/32
Bilgisayarla Motif Çizme 40/32
TOPLAM 2560/1952
MESLEKİ UYGULAMALAR 424
MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ 440/224
GENEL TOPLAM 2600

 


1395
KOMEK
Konya Büyükşehir Belediyesi
Kuruluşudur.
Sıkça Sorulan Sorular
KOMEK Üye Platformu
Kurumsal
Kurs Merkezleri
Akademik Takvim
Konya Büyükşehir Belediyesi
KOMEK İletişim
Yayınlarımız
Dokümanlar
KOMEK Dergi
Logolarımız
Bu sitedeki tüm içerik ve görsel malzemenin telif hakları KOMEK'e aittir. izinsiz kullanılamaz.